Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Marja Moisala

  YTM, Marja Moisala työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa projektitutkijana. Hän on tarkastellut aiemmissa tutkimuksissaan verkkonuorisotyötä kehittävän arvioinnin menetelmin sekä selvittänyt digitaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia erityisesti etsivän nuorisotyö, työpajatoiminnan ja Ohjaamojen saavutettavuuden näkökulmasta.

  Visa bloggaren
  Marja
 • Milla Porkka ja Miina Morko

  Miina Morko

  Miinas arbetsrötter är starkt inom ungdomsarbete och ungdomsinformation och rådgivning, men hon arbetar för närvarande som en utvecklingsexpert i Savo Education Association och fokuserar särskilt på användning av artificiell intelligens och chattbots i olika operativa processer. Utgångspunkten för arbetet är konsultation och deltagande av användare i utvecklingsprocessen.

  Visa bloggaren
  Miina
 • Mimmi Mäkinen-Kokkonen

  Mimmi Mäkinen-Kokkonen

  Jag arbetar med utbildningsverksamheten i Verke. Jag gillar starkt katter, musik (särskilt doom- och industrialmetall), Mumin, älvor samt självklart My Little Pony från 80-talet.

  Visa bloggaren
  Mimmi
 • Elina Noppari med sin hund

  Elina Noppari

  Skribenten är forskare vid Forskningscentralen för journalism, medier och kommunikation (COMET) vid Tammerfors universitet. Hon forskar bl.a. i hur barns och ungdomars medieomgivning förändras.

  Visa bloggaren
  Elina
 • Kuva henkilöstä Susi Nousiainen

  Susi Nousiainen

  Susi Nousiainen on opettaja ja tutkija, joka työskenteli Non-toxic -hankkeessa kouluttajana syksyllä 2021. Hän tekee Lapin yliopistossa väitöskirjaa Suomen pelialan inklusiivisuuden kehittämisestä.

  Visa bloggaren
  Susi
 • Laura Oksanen

  Laura Oksanen

  Työskentelen Itä-Suomen AVI:ssa nuorisotoimen ylitarkastajana. Digitaalinen nuorisotyö sekä siihen liittyvät ilmiöt ovat aina olleet lähellä sydäntä. Lisäksi sydäntä lähellä ovat livemusiikki, auringonkukat sekä ihmisten innostaminen ja rohkaiseminen osaamisen kehittämisessä.

  Visa bloggaren
  Laura
 • Sara Peltola

  Sara Peltola

  Sara Peltola är en mångsysslare med musikenergi inom ledarbranschen som just nu arbetar som webbhandledare i Otavan opisto och är en stiftande medlem i Ohjausosuuskunta Ote. Under våren 2015 presenterade Peltola sin graduavhandling för yrkeskunniga inom ungdomsbranschen.

  Visa bloggaren
  Sara
 • Milla Porkka

  Milla Porkka

  Jag har sedan början av år 2020 arbetat som Po1nt-koordinator. Tidigare arbetade jag två år som projektplanerare för projektet Po1nt on Chat, dvs. mönstret i Po1nt var redan bekant innan arbetet som koordinator. Förutom det har jag hunnit arbeta som projektarbetare vid ungdomssektorn i Lapinlax, arbetsplanerare för sommarjobbsverksamheten hos ungdomstjänsterna i Idensalmi, skolgångsbiträde, barnträdgårdslärare och som allt från bartender till jobbare på torvmossar. Jag inspireras lätt och är en person som djärvt testar nytt och gärna tar sig en experimentell trevare i helt kulturell anda.

  Visa bloggaren
  Milla