VerkeFactori

VerkeFactori jatkuu uudistetulla konseptilla syksyllä 2018. Haku aukeaa toukokuussa, tiedotamme asiasta lisää somessa.

VerkeFactori tiivistetysti

Onko työyhteisölläsi idea netin ja interaktiivisen median tai digitaalisten pelien hyödyntämiseen nuorisotyössä? Resursseja ja innokkuuttakin löytyy, mutta jotain puuttuu? Onko se jotain, jossa me voisimme olla avuksi? VerkeFactorissa tarkoituksena on löytää yhdessä käytännön ratkaisuja toiminnassa kohdattuihin haasteisiin.

Toivomanne laajuuden mukaan pakettiin kuuluu erilaisia palveluita meiltä. Lyhyimmissä kumppanuuksissa ehditään käsitellä yhtä aihetta (ks. lista aiheista alla), pisimmissä tarvittaessa jopa neljää. Kaikkiin kumppanuuksiin kuuluu aloitustapaaminen ja sen lisäksi valitsemanne paketin mukainen määrä konsultointi- tai koulutustapaamisia.

Ihan ilmaista VerkeFactoriin osallistuminen ei ole. Haluamme vastineeksi teiltä 1-3 materiaalia / raportointia verkkosivuillemme tai tapahtumiimme. Määrä riippuu taas siitä, minkä laajuisen paketin valitsette. Materiaali / raportointi voi olla esimerkiksi blogikirjoitus, hyvä käytäntö -kuvaus tai puheenvuoro Verken tapahtumassa.

Lisätietoa:
Mimmi Mäkinen, mimmi.makinen@verke.org, p. 040 129 1567

VerkeFactori-kehittämiskumppanuuksien aiheet

Digitaaliset kädentaidot
Tutustutaan maker-kulttuuriin ja digivärkkäämiseen osana nuorisotyötä. Syvennetään omaa ymmärrystä teknologiasta ja mietitään, miten nuoria kannustetaan luovuuteen. Miten digitaaliset kädentaidot ovat hyödyksi vaikka ryhmäyttämisen tai kerhotoiminnan välineinä.

Digitaaliset pelit
Perehdytään digitaalisiin pelikulttuureihin ja erilaisiin nuorisotyöllisen pelitoiminnan muotoihin.

Sisällön tuottaminen
Perehdytään sisällöntuotantoon eri välineillä. Mitä tulisi ottaa huomioon, kun tuotetaan sisältöä verkkoon nuorten kanssa, tai nuorille.

Markkinointi ja viestintä
Syvennetään osaamista sosiaalisen median käytöstä osana nuorisotyön markkinointia ja viestintää. Mikä somekanava toimii millekin kohderyhmälle? Aihetta voidaan täsmentää esimerkiksi kriisiviestintään.

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Tämän aiheen sisällä voidaan kehittää mm. tämäntyyppisiä juttuja: Miten digitaalinen nuorisotyö saadaan juurrutettua osaksi organisaation rakenteita ja toimintaa? Millaisia osa-alueita digitaaliseen nuorisotyöhön kuuluu? Miten tavoitteellistamme digitaalista nuorisotyötä? Miten tavoitteissa onnistumista mitataan?

Verkon hyödyntäminen tapahtumissa ja toiminnoissa
Sosiaalisen median hyödyntäminen tapahtuman valmistelussa, sen aikana ja jälkeen. Miten liittää sosiaalinen media osaksi kerho- tai muuta säännöllistä toimintaa.

Digitalisaatio ja nuorisotyön muutos
Miten maailma muuttuu ja on muuttunut digitalisaation myötä ja miten nuorisotyön tulisi muuttua mukana. Tutustutaan sen merkitykseen oman työn kannalta ja miten nuoret otetaan muutokseen mukaan.

Uutta ja mullistavaa
Miltä kuulostaisi botti, joka hoitaisi automaattisesti kaiken nuorisotyön? Voisiko nuorisotalon nurkassa jököttävä selfie-automaatti tuoda talolle uudenlaista toimintaa? Nuorisotyössä tarvitaan uusia innovaatioita ja uudenlaista näkemystä digitaalisen nuorisotyöhön. Hullujen ideoiden ja palvelumuotoilun avulla voimme rakentaa palveluita täysin uudesta näkökulmasta. Tämä paketti edellyttää omaa ideaa ja näkemystä tulevasta sekä halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita.

Oma aihe
Voi myös keksiä oman aiheen.

VerkeFactorin kumppanuustasot

 

->Kokemuksia edellisistä VerkeFactoreista