Verkes publikationer

Verke publiceras publikationer om digitalt ungdomsarbete och digital kultur om ungdomar.

 

Digitalisering och ungdomsarbete

Hur förändrar digitaliseringen vårt samhälle? Vilken är den viktigaste tekniska utvecklingen eller ”megatrender” som vi alla bör vara medvetna om? Hur kommer denna utveckling att påverka ungdomar och deras framtid?

Digitalisering och ungdomsarbete syftar till att ge nya perspektiv på digitalisering och teknisk utveckling inom samhället. Målet är att understryka digitaliseringens tekniska, sociala och kulturella effekter i fråga om ungdomar, och att kartlägga och hantera de möjligheter och risker som hör ihop med den tekniska utvecklingen i samband med detta. Boken belyser också begreppen digitalt och smart ungdomsarbete, och hur de kan hjälpa till att utnyttja möjligheterna och övervinna nuvarande och framtida utmaningar som ungdomsarbete står inför.

PDF: Digitalisering och ungdomsarbete
Redaktör: Verke & EYWC
Finland
ISBN 978-951-9245-56-0
ISBN 978-951-9245-57-7 (pdf))
Estland
ISBN 978-9949-7332-3-1
ISBN 978-9949-7332-4-8 (pdf)
Trycktår: 2019

Maker-verksamhet  i ungdomsarbete

 Vad innebär maker-rörelsen ur ungdomsarbetets perspektiv? Vad har maker-kulturen och ungdomsarbetet gemensamt? Vilket mervärde kan den praktiska maker-verksamheten ge de former av ungdomsarbete som redan finns? Hur kommer man i gång med maker-verksamhet?

Maker-rörelsen har lyft fram hantverkskulturen på nytt. Trots att ungdomsarbetet har en lång tradition i att stödja hantverksskicklighet och att utveckla formerna i det digitala ungdomsarbetet har det inte alltid varit lätt att tillämpa 2000-talets digitala hantverk på ungdomsarbetet. Det står emellertid klart att fältet ungdomsarbete också måste ta dessa former av verksamhet till en del av det digitala ungdomsarbetets spektrum. Artiklarna i denna publikation syftar till att åskådliggöra maker-verksamhetens möjligheter i ungdomsarbete för såväl digitaliseringen av samhället, maker-kulturen som för den praktiska verksamheten i ungdomsarbetet.

Detta verk riktar sig till alla som är intresserade av digitalt ungdomsarbete och av maker-verksamhet. Vi hoppas att denna publikation kan redogöra för fenomenen bakom maker-verksamheten, att ge nya perspektiv och tips för det praktiska arbetet. Viktigast av allt, vi hoppas att verket inspirerar läsaren att tillämpa maker-verksamhet i sitt eget arbete med ungdomar.

PDF: Maker-verksamhet i ungdomsarbete
Redaktör: Verke
ISBN: 978-951-9245-45-4 (tryckt)
ISBN: 978-951-9245-46-1 (pdf)
Trycktår: 2019

Beställ våra publikationer

With this form, you can submit your order of our free printed publications. We send out copies regularly, but please expect some delay in sending the books out.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.