Verkes publikationer

Verke publiceras publikationer om digitalt ungdomsarbete och digital kultur om ungdomar.

 

Maker-verksamhet  i ungdomsarbete

 Vad innebär maker-rörelsen ur ungdomsarbetets perspektiv? Vad har maker-kulturen och ungdomsarbetet gemensamt? Vilket mervärde kan den praktiska maker-verksamheten ge de former av ungdomsarbete som redan finns? Hur kommer man i gång med maker-verksamhet?

Maker-rörelsen har lyft fram hantverkskulturen på nytt. Trots att ungdomsarbetet har en lång tradition i att stödja hantverksskicklighet och att utveckla formerna i det digitala ungdomsarbetet har det inte alltid varit lätt att tillämpa 2000-talets digitala hantverk på ungdomsarbetet. Det står emellertid klart att fältet ungdomsarbete också måste ta dessa former av verksamhet till en del av det digitala ungdomsarbetets spektrum. Artiklarna i denna publikation syftar till att åskådliggöra maker-verksamhetens möjligheter i ungdomsarbete för såväl digitaliseringen av samhället, maker-kulturen som för den praktiska verksamheten i ungdomsarbetet.

Detta verk riktar sig till alla som är intresserade av digitalt ungdomsarbete och av maker-verksamhet. Vi hoppas att denna publikation kan redogöra för fenomenen bakom maker-verksamheten, att ge nya perspektiv och tips för det praktiska arbetet. Viktigast av allt, vi hoppas att verket inspirerar läsaren att tillämpa maker-verksamhet i sitt eget arbete med ungdomar.

PDF: Maker-verksamhet i ungdomsarbete
Redaktör: Verke
ISBN: 978-951-9245-45-4 (tryckt)
ISBN: 978-951-9245-46-1 (pdf)
Trycktår: 2019

Beställa publikationer

With this form, you can submit your order of our free printed publications. We send out copies regularly, but please expect some delay in sending the books out.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.