Verkes publikationer

Verke publicerar publikationer om digitalt ungdomsarbete och digital kultur om ungdomar.

 

Digitalisering och ungdomsarbete

Hur förändrar digitaliseringen vårt samhälle? Vilken är den viktigaste tekniska utvecklingen eller ”megatrender” som vi alla bör vara medvetna om? Hur kommer denna utveckling att påverka ungdomar och deras framtid?

Digitalisering och ungdomsarbete syftar till att ge nya perspektiv på digitalisering och teknisk utveckling inom samhället. Målet är att understryka digitaliseringens tekniska, sociala och kulturella effekter i fråga om ungdomar, och att kartlägga och hantera de möjligheter och risker som hör ihop med den tekniska utvecklingen i samband med detta. Boken belyser också begreppen digitalt och smart ungdomsarbete, och hur de kan hjälpa till att utnyttja möjligheterna och övervinna nuvarande och framtida utmaningar som ungdomsarbete står inför.

PDF: Digitalisering och ungdomsarbete
Redaktör: Verke & EYWC
Finland
ISBN 978-951-9245-56-0
ISBN 978-951-9245-57-7 (pdf))
Estland
ISBN 978-9949-7332-3-1
ISBN 978-9949-7332-4-8 (pdf)
Trycktår: 2019

Maker-verksamhet  i ungdomsarbete

 Vad innebär maker-rörelsen ur ungdomsarbetets perspektiv? Vad har maker-kulturen och ungdomsarbetet gemensamt? Vilket mervärde kan den praktiska maker-verksamheten ge de former av ungdomsarbete som redan finns? Hur kommer man i gång med maker-verksamhet?

Maker-rörelsen har lyft fram hantverkskulturen på nytt. Trots att ungdomsarbetet har en lång tradition i att stödja hantverksskicklighet och att utveckla formerna i det digitala ungdomsarbetet har det inte alltid varit lätt att tillämpa 2000-talets digitala hantverk på ungdomsarbetet. Det står emellertid klart att fältet ungdomsarbete också måste ta dessa former av verksamhet till en del av det digitala ungdomsarbetets spektrum. Artiklarna i denna publikation syftar till att åskådliggöra maker-verksamhetens möjligheter i ungdomsarbete för såväl digitaliseringen av samhället, maker-kulturen som för den praktiska verksamheten i ungdomsarbetet.

Detta verk riktar sig till alla som är intresserade av digitalt ungdomsarbete och av maker-verksamhet. Vi hoppas att denna publikation kan redogöra för fenomenen bakom maker-verksamheten, att ge nya perspektiv och tips för det praktiska arbetet. Viktigast av allt, vi hoppas att verket inspirerar läsaren att tillämpa maker-verksamhet i sitt eget arbete med ungdomar.

PDF: Maker-verksamhet i ungdomsarbete
Redaktör: Verke
ISBN: 978-951-9245-45-4 (tryckt)
ISBN: 978-951-9245-46-1 (pdf)
Trycktår: 2019

Spelfostrarens handbok 2

Spelfostrarens handbok 2Pelikasvattajan käsikirja 2 har äntligen översatts till svenska. Spelfostrarens handbok 2 ger oss ord att diskutera spelande som en hobby och som ett fenomen. Handboken är riktad till spelfostrare i alla åldrar, till föräldrar, skolor och alla instanser som möter barn, unga och vuxna som spelar digitala spel. Boken vill klargöra vad spelande som hobby och som sport handlar om och är skriven i form av artiklar och korta exempel från verkligheten (CASE). Informationen är presenterad i en neutral anda för att underlätta diskussionen kring spelande och minska på fördomar och felaktiga uppfattningar som lätt kopplas till temat.

Det har gått sju år sedan den första delen av Spelfostrarens handbok publicerades på finska. Under den här tiden har spelkulturen ändrats en hel del och spelfostran har blivit mer målmedvetet. Pelikasvattajien verkosto (Spelfostrarnas närverk) har vuxit från att ha varit ett nätverk för ett tiotal professionella, till ett nätverk med tretusen medlemmar i en Facebook-grupp. Spelfostrare finns på många ställen och spelfostran har blivit mångfacetterat och strävar till att vara en naturlig del av vardagen.

Handboken är sammanställd och skriven av närmare femtio professionella inom digitalt spelande. De har haft viljan att dela med sig av sitt kunnande för att främja spelfostran och förståelse kring spelande. Originalboken Pelikasvattajan käsikirja 2 är skriven år 2018 och denna upplaga är till viss del reviderad.

PDF: Spelfostrarens handbok 2
Redäktör: EHYT
ISBN: 978-952-6661-34-6 (print)
ISBN: 978-952-6661-35-3 (e-pub/web)
Trycktår: 2020

 

Beställ våra publikationer

With this form, you can submit your order of our free printed publications. We send out copies regularly, but please expect some delay in sending the books out.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.