Utbildning och konsultation

Verke erbjuder mångsidig utbildning inom digitalt ungdomsarbete även på svenska. Under hösten 2020 anordnas utbildningarna huvudsakligen på distans. Kontakta Denice Lönnroth (denice@verke.org) för att komma överens om innehåll och tidpunkt för utbildning. Verke erbjuder mångsidig utbildning inom digitalt ungdomsarbete även på svenska. Innehållet för utbildningarna skräddarsys alltid enligt beställarens behov. Alla våra utbildningar är avgiftsfria för beställaren.

Utbildning

Verke erbjuder mångsidig utbildning inom digitalt ungdomsarbete även på svenska. Utbildningarna ordnas i allmänhet som föreläsningar, diskussion i egna arbetsgemenskapen eller som workshops. Innehållet för utbildningarna skräddarsys alltid enligt beställarens behov. Alla våra utbildningar är avgiftsfria för beställaren.

Vi erbjuder utbildning inom följande teman:

  1.     Introduktion till digitalt ungdomsarbete

En överblick i vad digitalt ungdomsarbete är och hur man kan förverkliga det. Genom praktiska exempel går vi igenom olika verksamhetsformer för digitalt ungdomsarbete. Utöver detta funderar vi tillsammans vad den egna organisationens ungdomsarbete består av och hurudant kunnande genomförande och utveckling av arbetet kräver

  1.     Digitalisering och ny teknologi
    a) Nya sätt för unga att påverka

Hur förändrar sociala medier och internet den traditionella demokratin? Teknologin för samman alla människor i världen och förkortar avståndet emellan oss. I dagens läge kan det vara lättare att påverka något som händer på andra sidan världen än i den egna hemkommunen. Hurudana redskap och möjligheter har ungdomar till att påverka och förändra samhället?  I utbildningen bekantar vi oss genom några konkreta exempel med nya sätt att påverka och funderar hur ungdomsarbete kan stöda unga i ett teknologiskt samhälle.

b) Sociala medier

Sociala medier är mycket annat än enbart Facebook och Instagram. Vad handlar egentligen sociala medier om och hur kan man utnyttja dem bättre inom ungdomsarbete. I utbildningen går vi igenom sociala medier och funderar hur sociala medier fungerar som arbetsredskap och hur det kan bli en del av det egna arbetet.

  1.     Kvalitet inom ungdomsarbete
    a) Utvecklande av strategi för digitalt ungdomsarbete

Strategisk planering och utvecklande av digitalt ungdomsarbete med fokus på organisations enlig utveckling som kombinerar strategisk planering och ungdomsarbete i praktiken. Målet är att aktivera hela arbetsgemenskapen i utvecklingsarbetet. Som teman behandlas t.ex. egna organisationens verksamhetskultur, utformning av målsättningar, utvärdering, ledning av verksamhet samt förnyande av uppbyggnad. Som grund för arbetet används Verkes riktlinjer för digitalt ungdomsarbete (2016).

b) Innobox

Facilitering för arbetsgemenskaper med hjälp av innovationsverktyget innobox. Innoboxen publiceras på svenska under hösten 2020.