nuoret aidalla
nuoret aidalla

Verke

Verke har en vision att alla som arbetar med ungdomar ska ha färdigheter i att utnyttja digitala medier och teknik i sitt arbete. Verke vill att de ungas välbefinnande, delaktighet och jämställdhet ska främjas genom det digitala ungdomsarbetet.

Med digitalt ungdomsarbete avses förenklat att man i ungdomsarbetet utnyttjar digitala medier och teknik. Med det digitala avses i ungdomsarbetet ett redskap, men även innehåll, kultur och verksamhetsmiljö.

Verkes verksamhet har följande långsiktiga målsättningar:

 • Förståelsen för utnyttjandet av digitala medier och teknik i ungdomsarbetet ökas och blir bredare
 • Ungdomsarbetets strukturer stöder utnyttjandet av digitala medier och teknik i ungdomsarbetet
 • Inom ungdomsbranschen föds det innovativa tjänster och koncept, som utnyttjar digitala medier och teknik

Verkes viktigaste verksamhetsformer:

 • Utbildning och konsultation
 • Produktion och distribution av information
 • Utveckling av det digitala ungdomsarbetet i samarbete med aktörer i branschen

Den direkta målgruppen för Verkes verksamhet är aktörerna inom ungdomsbranschen särskilt i kommuner, organisationer och församlingar.

Verke är ett av de nationella tjänste- och utvecklingscenter för ungdomsarbete som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet stöder Verkes verksamhet genom årliga verksamhetsbidrag. De tjänsteuppdrag som ministeriet sätter avtalas i måldiskussionerna mellan Verke och ministeriet. Verkes verksamhet förvaltas av Helsingfors stads ungdomsgårdsverksamheten.

Verksamheten år 2017

Verkes årliga målsättningar är anknutna till de långsiktiga målsättningarna. I praktiken görs bland annat följande på Verke år 2017:

 • Undersökning av digital ungdomsarbete i kommunerna genomförs
 • Seminariet SomeCamp arrangeras för tredje gången.
 • En bred programhelhet i Ung2017 evenemang arrangeras
 • Deltagande i innehållsproduktion, undervisning och bedömning av webbkursen Grunderna för digitalt ungdomsarbete.
 • Utbildningar och workshopar ordnas enligt efterfrågan.
 • Produktion av podcasts som behandlar aktuella fenomen förknippade med ungdomarnas webbanvändning och digitalt ungdomsarbete.
 • Aktuella bloggtexter publiceras på Verkes webbplats, också på engelska och svenska.
 • Ett nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden.
 • Konsultarbete erbjuds kring undervisnings- och kulturministeriets bidrag för ungdomsarbete på nätet till sökande och till ministeriet.
 • Deltagande i de styr- och arbetsgrupper som har nära koppling till det digitala ungdomsarbetet.
 • Verke tar del i expert gruppen på digital ungdomsarbete som har tilsättat av EU-kommissionen (Expert group on digitalization and youth)
 • Verke organiserar en seminarie för undomsarbetslärare av nyckelkompetensen som Eu-expertgruppen har definierat
 • Verke översättar material av finska digital ungomsarbete till svenska och engelska
 • En publikation på finska digital ungdomsarbete publiceras på engelska
 • Internationella avenyer sökas för att framhäva finska digital ungdomsarbete