nuoret aidalla
nuoret aidalla

Verke

Verke har en vision att alla som arbetar med ungdomar ska ha färdigheter i att utnyttja digitala medier och teknik i sitt arbete. Verke vill att de ungas välbefinnande, delaktighet och jämställdhet ska främjas genom det digitala ungdomsarbetet.

Med digitalt ungdomsarbete avses förenklat att man i ungdomsarbetet utnyttjar digitala medier och teknik. Med det digitala avses i ungdomsarbetet ett redskap, men även innehåll och verksamhetsmiljö.

Verkes verksamhet har följande långsiktiga målsättningar:

  • Förståelsen för utnyttjandet av digitala medier och teknik i ungdomsarbetet ökas och blir bredare
  • Ungdomsarbetets strukturer stöder utnyttjandet av digitala medier och teknik i ungdomsarbetet
  • Inom ungdomsbranschen föds det innovativa tjänster och koncept, som utnyttjar digitala medier och teknik

Verkes viktigaste verksamhetsformer:

  • Utbildning och konsultation
  • Produktion och distribution av information
  • Utveckling av det digitala ungdomsarbetet i samarbete med aktörer i branschen

Den direkta målgruppen för Verkes verksamhet är aktörerna inom ungdomsbranschen särskilt i kommuner, organisationer och församlingar.

Verke är ett av de nationella tjänste- och utvecklingscenter för ungdomsarbete som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet stöder Verkes verksamhet genom årliga verksamhetsbidrag. De tjänsteuppdrag som ministeriet sätter avtalas i måldiskussionerna mellan Verke och ministeriet. Verkes verksamhet förvaltas av Helsingfors stads ungdomsgårdsverksamheten.

Verkes årliga målsättningar är anknutna till de långsiktiga målsättningarna.