Uutiset


Haemme Verkeen suunnittelijaa, jonka sydän sykkii viestinnälle

11.06.2018
Uusi kollegamme vastaa Verken ulkoisesta viestinnästä: hän esimerkiksi kirjoittaa uutisia, päivittää verkkosivuja, luo sisältöjä Verken sosiaalisen median kanaviin, koordinoi Verken julkaisutuotantoa sekä vastaa Verken viestintästrategian laatimisesta. Suunnittelija myös kouluttaa ja konsultoi nuorisotyön organisaatioita ympäri Suomen nuorille suunnattuun viestintään liittyvissä aiheissa. Lisäksi suunnittelija vastaa Verken yhteistyöstä nuorisoalan koulutuslinjojen kanssa. Lue lisää

Kysely uudesta tietosuoja-asetuksesta nuorten parissa työskenteleville

09.05.2018
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Lue lisää

Verken toimintakertomus 2017 julkaistu

02.05.2018
Verken vuosi 2017 piti sisällään muun muassa selvitystoimintaa, videotuotantoa ja monenlaisia koulutuksia. Lue lisää

Verke hakee tilastollisen tutkimuksen osaajaa

09.04.2018
Verke laatii vuonna 2018 selvityksen järjestöjen digitaalisesta nuorisotyöstä. Kyselyllä selvitetään, minkälaisia avaintekijöitä ja kompastuskiviä digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiselle on nuorisoalan järjestöissä. Lue lisää

Verke nimetty digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseksi

06.02.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden 12 hakijalle vuosille 2018-2019. Osaamiskeskusten avustamisella kehitetään ja edistetään nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Lue lisää

Lataa lisää blogeja