Ammatillisuus

10.08.2015

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

26.06.2014

Opinnäytetyö: Uudenlaista pelisilmää etsimässä

20.11.2013

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä (2013)

01.03.2012

Etsivä nuorisotyö verkossa

27.06.2014

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa

16.12.2014

MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja

17.04.2015

Verkko nuorten kokemana ja kertomana

10.06.2013

Internetin käyttö kuntien nuorisotyössä 2013 -tuloksia

15.06.2012

Videoblogi: Hengellinen elämä verkossa

26.06.2012

Videoblogi: Miten nuorisotapahtumasta saadaan nuorten tapahtuma?

05.05.2015

Opinnäytetyö: Internetin käyttö järjestöjen nuorisotyössä

24.06.2013

Opettajien kokemuksia verkkonuorisotyön opetuksesta

01.02.2016

Sosiaalinen media, nuoret ja nuorisotyö

01.02.2016

Digitaalinen pelaaminen nuorisotyössä

06.05.2015

Ennaltaehkäisevä ja auttava verkkotyö

12.02.2016

Digitaalisen nuorisotyön historiaa

25.11.2015

Digitaalinen media suomalaisessa nuorisotyössä

18.09.2012

Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa

20.10.2015

Hyvä käytäntö: Verkk@ri- eli verkkotukioppilas-toiminta

01.06.2015

Hyvä käytäntö: Netari_ohjaajat vastaavat Ask.fm:ssä

04.02.2015

Hyvä käytäntö: Nuorten vlogit päihdekasvatuksen välineenä

09.02.2016

Onko tämä totta?

09.12.2015

Nuoret estradille #1 Äänenavaus

27.08.2015

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

10.08.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

29.02.2016

Monimuotoinen mediakasvatus

10.08.2013

Opinnäytetyö: Verkkonuorisotyön viestinnän haasteet ja toimintaympäristöt

15.04.2015

Opinnäytetyö: Digitaalisten pelin käyttö työvälineenä nuorisotyössä

15.05.2015

Opinnäytetyö: Etsivä löytää, vai löytääkö?

17.12.2015

Opinnäytetyö: Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön tuntemus MMO-pelaajien keskuudessa

10.04.2012

Opinnäytetyö: Virtuaalinen vuorovaikutus verkkonuorisotyössä

08.12.2015

Opinnäytetyö: Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö verkossa

05.11.2013

Opinnäytetyö: Elämä Pelissä – tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

24.02.2015

Opinnäytetyö: Ohjausvuorovaikutus Suunta-chatissa

12.11.2014

Verkkotyöntekijän monimuotoinen osaaminen

16.05.2016

Podcast 101 (Nakkila style)

16.05.2016

SomeCast - ajatuksia hymiöiden takaa

23.05.2016

SomeCamp 2016

14.04.2014

Perehdytysopas monialaiseen verkkotyöhön

12.09.2016

Nuorisotyö tubettaa - Tubecon 2016

20.10.2016

Hyvä käytäntö: YAD Street Team - vapaaehtoistyötä verkossa

24.10.2016

Kohti digitaalista nuorisotyötä

08.11.2016

Digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma

22.11.2016

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat

03.11.2016

Lastensuojelu ja some

30.11.2016

Striimikoulu

08.12.2016

Opinnäytetyö: Digitaalisen pelaamisen merkitys 12–18-vuotiaille nuorille

08.12.2016

Opinnäytetyö: Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa – eSports-opas vanhemmalle

12.01.2017

Seminaariraportti: "Taking Youth Work to the Digital World"

15.03.2017

100 ideaa mediakasvatukseen nuorisotyössä

16.03.2017

Mobiilipelit nuorisotyössä

31.07.2016

Opinnäytetyö: Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä

06.11.2016

Opinnäytetyö: Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen

30.03.2017

Opinnäytetyö: #nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti

21.06.2016

Opinnäytetyö: Ohjelmointi osana medialukutaitoa - Koodikoulu ilmiönä Suomessa

20.06.2017

Opinnäytetyö: Good Game Squad : Kilpapelaamista Nuorille

20.06.2017

Aika digittää: Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen

19.09.2017

"Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea" - Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017

05.11.2017

Saavutettavuus verkkonuorisotyössä

06.11.2017

Digital youth work - a Finnish perspective (En)

10.11.2017

Pelien yhteiskunnallinen merkitys

23.10.2017

Kuntaviestinnän muutos

10.11.2017

Digitalisaatio ja sosiaalinen media

01.12.2017

Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

07.12.2017

Digitaalinen nuorisotyö - esitys käytettäväksi nuorisotyön opetuksessa

09.02.2018

Henkilöbrändäys ja työnhaku

10.05.2018

Opinnäytetyö: "No, parhaas tapaukses täs ollaan pelastettu monen nuoren elämä”

07.06.2018

Opinnäytetyö: "Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen seurakunnassa : mobiilia hyödyntäen"

12.09.2018

LED-keppihevoset micro:bitillä

12.11.2018

Heikin ja Pasin Peliliiteri, kausi 1

20.12.2018

Somesuunnitelma

09.01.2019

#digi10-haaste

14.01.2019

Maker-toiminta nuorisotyössä

18.02.2019

Verkkokurssi digitaalisesta nuorisotyöstä

04.03.2019

Digitaalisen nuorisotyön käsitekoppa

29.03.2019

Innoboksi

17.05.2018

Striimiopas

29.05.2019

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019

23.05.2019

Opinnäytetyö: Digitaidot nuorten toimijuuden tukena

03.09.2019

Eurooppalaiset suuntaviivat digitaaliseen nuorisotyöhön

25.10.2019

Saavutettavuus

17.12.2019

Mitä nuorisotyön tulisi tietää? – Havaintoja teknologisoituvasta maailmasta

13.01.2020

Heikin ja Pasin Peliliiteri, kausi 2

13.03.2020

Retropuhelimia ja mikrokontrollereja - Osa 1: micro:bit

13.03.2020

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa

24.03.2020

Verke LIVE – Discordin perusteet

03.04.2020

UKK – Usein kysytyt kysymykset

14.04.2020

Töissä verkossa -videosarja

03.04.2020

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa – Verke LIVE

16.04.2020

Discord-bottien perusteet

16.04.2020

Verke LIVE – Digitaalisten palveluiden esittely

06.05.2020

Verke LIVE – Innoboksin hyödyntäminen kesätoimintojen suunnittelussa

08.05.2020

Vinkkejä kesätoimintaan

15.05.2020

Verke LIVE – Maker-toiminta verkossa

04.06.2020

Verke LIVE – Digiosaaminen

09.11.2020

Tietoa ja suosituksia esports-toimintaan kunnallisessa nuorisotyössä

26.11.2020

Verke LIVE – Nuorten ohjaaminen verkkoympäristöissä

17.12.2020

Verke LIVE – Teknologian ympäristövaikutukset

10.12.2020

Verke LIVE – Suunnitelmallisuus digitaalisessa nuorisotyössä

18.12.2020

Suunnitelmallisuus digitaalisessa nuorisotyössä

24.05.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 - alustavia kyselytuloksia

29.05.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 - alustavat kyselytulokset esimiesten osalta

18.10.2015

Hyvä käytäntö: Moniammatillinen nuorten palveluiden chat

24.05.2016

Opinnäytetyö: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa

17.10.2018

Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää tekoälystä?

22.01.2019

Arvioi osaamistasi ja kehity itsearvioinnilla

04.12.2019

Viisi vinkkiä Discordin käyttöön

07.11.2011

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

15.09.2013

Me tehdään mediaa

24.10.2015

Kerro, opasta, esittele - toimintaideoita videoiden käyttämiseen opetuksessa ja ohjauksessa

09.01.2015

Menitkö klikkiin?

06.04.2017

Nuoret estradille #2 Rohkeutta ja vastuuta

08.12.2018

#TRUST Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa -oppimateriaali

13.11.2014

Hyvä käytäntö: Ripari.fi-palvelu

24.04.2017

Sosiaalinen media seurakunnissa

13.07.2017

Sosiaalinen media nuorisotyössä

22.03.2019

Vuokraa tarvikkeet ja aloita maker-toiminta!