Blogg På Verkes blogg publiceras texter kopplade till digitalt ungdomsarbete samt ungdomars användning av media och teknologi

kvinna som sitter framför sängen och tittar på hennes laptop.

Arkiv

Sök blogginlägg

Blogginlägg

 • Kunskapsmärken – Gotta Catch ’em All!

  Antti Korhonen | 24. augusti 2017

  Tänk dig om det skulle finnas en lärsituation som skräddarsytts just för dig i varje Pokémon som du jagat.

 • Henkilö juttelee toiselle viittomakielellä

  Digitala kunskaper och mediekompetenser gör ungas röster hörda

  Sanna Lappalainen | 18. augusti 2017

  Påverkan är allas rättighet, och för att rättigheten ska tillgodoses krävs idag en mängd olika kompetenser. Goda medie- och digitalkompetenser gör det...

 • Mies odottaa bussia

  Kommunikationsteknikers roll i ungdomars sociala relationer nära och fjärran

  Helmi Linkosalo | 08. juni 2017

  I vardagsdiskussionen kring barns och ungdomars användning av sociala medier har man oroat sig över att den sociala interaktionen i allt större utsträckning...

 • Nuoria tietokoneiden ääressä

  Hur kan könet påverka spelintresset och hur kan det beaktas i ungdomsarbetet kring spel?

  Usva Friman | 22. maj 2017

  I det här blogginlägget berättar jag hur flickors och kvinnors spelande ser ut i ljuset av statistiken samt vad jag har lärt mig om könets inverkan på...

 • Spel omges av gemenskapskulturer

  Meri-Tuulia Kaarakainen | 07. december 2015

  Åbo universitets forskningscentrum för pedagogisk sociologi har studerat ungdomars IKT-färdigheter och teknikanvändningsvanor.

 • En kvinna leer och ser på datorn

  Positiv överraskning för chatt-handledare – de unga bemöttes utan att några namn efterfrågades

  Sara Peltola | 14. september 2015

  Även om visualiteten är pop i den nuvarande webbkulturen, håller texten sin position som kommunikationsredskap.

 • Ihmiset kokooontuneena pöydän äärelle Maker-toiminnan parissa

  Vad är 3D-världen och vilken nytta får jag av den?

  Sammeli Majava | 07. september 2015

  3D-utskrifter är inte endast en teknisk prestation som görs av en apparat, utan det är att göra verklighet av en persons vision!

 • Varför är motståndaren homo?

  Miro Jukka | 31. augusti 2015

  Elektronisk sport kan i mångt jämföras med traditionell idrott. I båda grenarna skapar lagen en teamanda genom att diskutera sinsemellan, och personer som...

 • Ihmisiä on porukassa ja juttelee keskenään nauraen.

  Kreativ teknik hjälper till att förstå världen

  Charlotta Liukas | 17. augusti 2015

  Alla unga bör fundera över teknikens innebörd i det egna livet och i samhällets funktion.