SomeCamp

Digitaalisen median ja teknologian nuorisotyölliseen käyttöön keskittyvä SomeCamp-tapahtuma kokoaa vuosittain kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä sekä muita aiheesta kiinnostuneita yhteen.

SomeCamp sai alkunsa Irlannissa maaliskuussa 2014 järjestetyssä kansainvälisessä Screenagers-seminaarissa, jonne kokoontui 70 nuorten parissa työskentelevää Irlannista, Iso-Britanniasta, Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Itävallasta ja Slovakiasta. Tiiviin kolmipäiväisen seminaarin tarkoituksena oli jakaa eri maiden hyviä käytäntöjä, joissa yhdistyvät informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä nuorisotyö. Suomesta paikalla oli edustettuna kahdeksan hengen delegaatio Verkestä, Joensuun ja Tampereen seurakunnista, EHYT ry:stä, Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluista sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.

Toimijat saivat tapahtumasta ajatuksen, että myös Suomessa olisi hyvä järjestää kansallinen kuntien, seurakuntien ja järjestöjen digitaalista nuorisotyötä tekeviä ja työstä kiinnostuneita kokoava tapahtuma, jossa toimijat voisivat tutustua toistensa tapoihin hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa nuorten parissa tehtävässä työssä sekä jakaa omia hyviä käytäntöjään. Tästä ideasta syntyi SomeCamp ja ensimmäinen SomeCamp pidettiin jo seuraavana vuonna Kangasalalla.

SomeCamp on rento ja osallistava tapahtuma, jossa jokainen osallistuja pääsee kiinni tekemiseen. Ohjelma vaihtuu vuosittain, mutta SomeCamp rakentuu innostavista keynote-puheenvuoroista, yhdessä innovoinnista ja ryhmätyöskentelystä – vapaa-ajan ohjelmaa unohtamatta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Verke.

Seuraava SomeCamp järjestetään* syksyllä 2020 Pirkanmaalla.
*tapahtuma järjestetään, jos Verken osaamiskeskuskausi jatkuu.

 

Tunnelmia SomeCampista vuodelta 2018: