SomeCampin ohjelma

ihmisiä rivissä istumassa ja tekemässä muistiinpanoja.

SomeCampin ohjelma

 

Ti 27.9.

11.00 Bussi lähtee Tampereen rautatieasemalta (ennakkoilmoittautuminen)
12.30 Saapuminen, majoittuminen & lounas
14.00 Tervetuloa ja aloitus
15.00 Paneelikeskustelu

Koronapandemian vaikutukset nuorisotoimialalla
Artem Kuosti, DigiUp-hanke / Moniheli ry
Nelli Jäntti-Tuominen, Lasten ja nuorten keskus ry
Heikki Lauha, Verke

15.45 Kahvit
16.15 Keskustelua pienryhmissä
18.00 Päivällinen ja päivän virallinen päätös
19.00 Illanviettoa, saunomista ja iltapalaa (Vihta-sauna)

 

Ke 28.9.

8.30 Aamiainen
9.30 Päivän aloitus
10.00 Keynote

Pauli Saloranta, Sitra

Demokratia on ollut menestystarina Suomessa, mutta myös huolestuttavia trendejä on nähtävissä niin meillä kuin globaalisti. Mistä kenkä puristaa demokratiassa ja osallistumisessa? Mitä tuoreet tutkimukset kertovat ilmiöstä ja ennen kaikkea: mitä voimme tehdä asialle. Onko tulevaisuus nuorissa, tai onko se verkossa? Miksi osallistuminen ylipäätään on tärkeää?

Puhuja Pauli Saloranta työskentelee tällä hetkellä Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa sekä kuntaosallistumisen muutosohjelmassa Sitra Lab 4.

11.15 Kolme esimerkkiä osallisuuden vahvistamisesta

Watchdogs (Liettua)
Skillimylly (Peliliike-hanke / Oulun kaupunki)
Kansainvälinen toiminta (Nuorisokeskus Marttinen)

12.00 Lounas
13.00 Työpajatyöskentelyä

Työpaja 1: Päihdekasvatusta virtuaalisella pakohuonepelillä
Työpajassa tutustutaan Pähee-hankkeen virtuaaliseen pakohuonepeliin. Pakohuone on VR-laseilla pelattava päihde- ja asennekasvatusteemainen peli, joka on suunnattu 15–19-vuotiaille nuorille. Työpajassa kuulet hankkeen ja pelin taustoista sekä pääset itse testaamaan käytännössä peliä VR-laseilla. (12 osallistujaa)
Vetäjä: Kari Surma-aho, Pähee-hanke

Työpaja 2: NFC-tagit osallisuustyön välineenä
Työpajassa tutustutaan etäluettaviin NFC-siruihin, niiden ohjelmointiin sekä mahdollisiin käyttökohteisiin. Työpajassa myös ideoimme yhdessä erilaisia käyttökohteita erityisesti nuorten osallisuustyön näkökulmasta. Työpajassa pääset itse opettelemaan käytännössä, miten voit tehdä erilaisia NFC-tarroja. Oma älypuhelin mukaan.
Vetäjä: Juha Kiviniemi, Verke

Työpaja 3: Hakkerointi nuorisotyössä
Hakkerointi antaa nuorille taitoja ja valmiuksia oppia tärkeitä taitoja digitaalisesta yhteiskunnasta. Se voi parhaimmillaan ohjata nuorta hänen ammatillisella polulla ja kehittää hänen sosiaalista ja eettistä ajatteluaan. Työpaja antaa osallistujalle peruskäsityksen hakkeroinnista, sen terminologiasta sekä käytänteistä. Lisäksi osallistuja pääsee pohtimaan teeman soveltamista omaan työhön. Työpajassa myös tutustutaan pintapuoleisesti hakkeroinnissa käytettäviin ohjelmistoihin.
Vetäjä: Marcus Lundqvist, Verke

Työpaja 4: Mukaan kutsuvia digitaalisia sisältöjä
TikTokissa therabbitdad-tiliä pitävä nuoriso-ohjaaja avaa sometyönsä tyyliä ja valintoja sisällön tekemisessä. Pajan aikana käydään läpi, miten nuoria voi innostaa ja tukea somessa, miten ottaa heitä mukaan ja tukea myös oman sisällön luomisessa. Mietimme myös erilaisia linjauksia ja valintoja, miten ne vaikuttavat materiaalin tekemiseen, moderointiin, livevetoihin ja ennen kaikkea miltä ne mahdollisesti nuorista tuntuvat. Tarkempia väline- ja sovellusneuvoja paja ei sisällä, ja se sopii kaikille, olipa alustana TikTok, Twitch-streami tai jokin muu.
Vetäjä: Petri Koikkalainen, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut

14.30 Kahvit
15.00 Työskentelyä pienryhmissä
17.00 Päivällinen ja päivän virallinen päätös
18.00 Vapaamuotoista ohjelmaa (ilta-aktiviteetit)
19.00 Iltapala, saunomista ja illanviettoa (Vihta-sauna)

 

To 29.9.

8.30 Aamiainen
9.30 Päivän aloitus
10.00 Keynote

Meri-Tuulia Kaarakainen: Digitaalinen yhdenvertaisuus
Digitaalinen inkluusio tavoittelee hyvää elämää ja osallisuutta kaikille informaatioyhteiskunnan jäsenille. Internet-teknologia ja digitalisaatio nähdään toisinaan jopa itsessään yhdenvertaisuutta tukevina ja edistävinä tekijöinä. Tutkimusevidenssi ei kuitenkaan tue näitä oletuksia, vaan digitalisaatio merkitsee uusien mahdollisuuksien rinnalla yhtälailla uudenlaista syrjäytymistä ja pahimmillaan olemassa olevan eriarvoisuuden kärjistymistä. Torstain yhdenvertaisuusaiheinen keynote-puheenvuoro paneutuu digitaaliseen yhdenvertaisuuteen ja sen haasteisiin nuoria suomalaisia koskevan tutkimustiedon valossa.

11.15 Kolme esimerkkiä yhdenvertaisuuden edistämisestä

Digiosaaminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo (Digistä voimaa -hanke / Vamos)
Turvallisen verkkotapahtuman periaatteet (Non-toxic-hanke / Helsingin kaupunki)
Työkaluja kulttuurisensitiiviseen työhön (Mediakasvatusseura)

12.00 Lounas
13.00 Työpajatyöskentelyä

Työpaja 1: Tyttöys somessa & peliyhteisöissä
Yhteiskunnassa sosiaalinen sukupuoli vaikuttaa kohtaamistilanteissa laajasti. Käsittelemme työpajassa tyttöyttä sekä tyttöyden asemaa somen ja peliyhteisöjen näkökulmasta. Työpajassa aihetta käsitellään keskustellen, kokemuksia ja ajatuksia jakaen. Etsimme hyviä käytäntöjä mm. tukea tyttöjen osallisuutta pelitoimintaan sekä sosiaalisen median erityispiirteiden huomiointia hyvinvoinnissa.
Vetäjä: Jenni Lappalainen, Hyvinkään nuorisopalvelut

Työpaja 2: Saavutettavuus digitaalisissa ympäristöissä
Toiminnallisessa työpajassa perehdytään osallistujien kokemuksia hyödyntäen, millainen on kaikille turvallinen ja saavutettava digitaalinen ympäristö sekä miten huomioida ja kohdata erilaisia nuoria digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi työpajassa testataan hyödyllisiä digityövälineitä ja pohditaan, miten näitä voidaan soveltaa nuorten kanssa.
Vetäjä: Riikka Marttinen, Erilaisten oppijoiden liitto ry

Työpaja 3: Alueellinen yhdenvertaisuus – omistajuutta siirtämässä?
Suomessa uskotaan yleisesti, että digitalisaatio luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia nuorille ja että nuoret ovat ottaneet digitaaliset alustat ja palvelut luontevasti osaksi arkeaan. Onko näin? Miten digitalisaatio auttaa tai haastaa tätä uskomusta ja nuorisotyötä? Tule mukaan pohtimaan, kuinka alueiden monimuotoisuus, alueellinen ja paikallinen yhteistyö sekä nuorisoalan pirstaloituminen vaikuttavat työhön ja miksi tarvelähtöisyys ja omistajuuden siirtyminen kentälle ovat avainsanoja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.
Vetäjät: Antti Korhonen & Sami Sorjonen, Nuorisokeskus Marttinen

Työpaja 4: Digitaalisen eriarvoisuuden ennaltaehkäiseminen
Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävässä työpajassa tarkennetaan kuvaa nuorten digitaalisesta eriarvoisuudesta osallistujien oman työn ja kohderyhmän näkökulmasta, ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tuotetaan käytännön toteutusvaihtoehtoja kokeiltavaksi ja edelleen kehitettäväksi omassa työssä.
Vetäjä: Meri-Tuulia Kaarakainen

14.45 Yhteenveto ja päivien päätös
15.30 Kahvit
16.00 Bussi lähtee Marttisesta
17.30 Bussi saapuu Tampereen rautatieasemalle