Lastensuojeluilmoituksen tekeminen verkkotyössä

Oletko tehnyt lastensuojeluilmoituksen verkkopalvelussa kohtaamastasi nuoresta? Täytä tämä lomake, sillä Nusuvefo kerää tilastotietoa lastensuojeluilmoitusten määrästä.

Lataa ja tulosta flyer: Lastensuojelu- ja rikosilmoitusohjeet verkossa tieto- ja neuvontatyötä tekeville

Ohjeistus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen verkkotyössä

Lataa ohjeistus vapaaehtoistyöntekijälle

Lataa ohjeistus työntekijälle

Ohjeistus rikosilmoituksen tekemiseen verkkotyössä

Lastensuojelulain (LsL §25 mom.3) mukaan henkilöillä joilla on lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoituksen teko velvollisuus, on myös velvollisuus tehdä poliisille rikosilmoitus viipymättä, jos

1. lapsen epäillään joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi (Rikoslaki 20 luku)

2. herää epäily lapsen pahoinpitelystä (Rikoslaki 21 luku)

Ilmoituksen tekee se henkilö, jolle epäily rikoksesta on syntynyt tai jolla on asiasta eniten ensikäden tietoa.

● Pysy rauhallisena

● Mahdollisuuksien mukaan kirjaa ylös lapsen kertoma ja omat kommenttisi

sanatarkasti

● Älä johdattele, painosta tai kysele tapahtuman yksityiskohtia, älä kyseenalaista

kertomusta ja tue lapsen jaksamista.

● Voit tarvittaessa esittää avoimia kysymyksiä tai toistaa lapsen jo kertomaa

Kenelle rikosilmoitus tehdään?

1. Rikoksen tapahtumapaikan mukaiselle poliisiasemalle/

2. Lapsen asuinpaikan mukaiselle poliisiasemalle/

3. Ilmoittajan olinpaikan mukaiselle poliisiasemalle

HUOM! Rikosilmoitus EI korvaa lastensuojeluilmoitusta, vaan lastensuojeluilmoitus on aina tehtävä erikseen (ks. erillinen ohje)