Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Nusuvefo
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi eli Nusuvefo on perustettu yhteistyöverkostoksi niille yleishyödyllisille organisaatioille, jotka työskentelevät verkossa nuorten parissa. Nusuvefo ei ole yhdistys, vaan vapaa organisaatioiden yhteenliittymä. Nusuvefo on olemassa jäseniään varten.

Lataa ja tulosta flyer: LASTENSUOJELU- JA RIKOSILMOITUSOHJEET VERKOSSA TIETO- JA NEUVONTATYÖTÄ TEKEVILLE

Lataa ja tulosta ohje: SAAVUTETTAVUUS VERKKONUORISOTYÖSSÄ