Uutiset 26.11.2018

Verken viestinnän suunnittelijana aloittaa Veera Värtinen

Veera Värtinen

Veeralla on kokemusta monipuolisista verkkoviestinnän tehtävistä muun muassa Kuluttajaliitosta ja Kunnallisalan kehittämissäätiöstä.

Veera tuo myös sisällöllisesti uudenlaista osaamista Verkeen, sillä hän tutki viime vuonna julkaistussa pro gradu -tutkielmassaan nuorten aikuisten näkemyksiä sosiaalisen median yhteydestä kuluttamiseen.

Verkessä Veeran pääasiallisena tehtävänä on kehittää ja toteuttaa ulkoista viestintää. Veera aloittaa työt Verkessä 1.1.2019 ja hänet tavoittaa sen jälkeen sähköpostiosoitteesta veera@verke.org.

Avoinna olleeseen tehtävään tuli määräaikaan mennessä 32 hakemusta.