Uutiset 17.10.2016

Verken uusi julkaisu tarjoaa tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

Verken uusin artikkelijulkaisu Kohti digitaalista nuorisotyötä tarkastelee digitalisaation ja nuorisotyön välistä suhdetta. Julkaisun tavoitteena on lisätä keskustelua siitä, millaisia näkökulmia tulisi ottaa huomioon kehitettäessä oman organisaation digitaalista toimintaa. Vaikka digitalisaatio liittyy vahvasti tekniikkaan ja laitteisiin, on nuorisotyön näkökulmasta tärkeää hahmottaa myös digitalisaation sosiaalinen ulottuvuus: digitaalisen median ja teknologian käyttö kulttuurisena ilmiönä ja toimintana, jolla on keskeinen rooli nuorten arjessa ja elämässä.

Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen avulla. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä toimenpide-ehdotuksista, joilla viedään periaatteita käytännön toiminnan tasolle. Kirjan luvuissa kutakin periaatetta havainnollistetaan nuorisoalan toimijoiden käytännön esimerkkien avulla. Kaikkiaan julkaisun sisällön tuottamisessa on ollut mukana 40 nuorten parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea.

Teos on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan digitalisaation vaikutuksia nuorten parissa tehtävään työhön. Julkaisua voidaan myös hyödyntää tukimateriaalina organisaatioiden digitaalisessa kehittämistoiminnassa.

Kirjan painettua versiota voi ennakkotilata maksuttomasti täältä.

PDF: Kohti digitaalista nuorisotyötä
Tekijä: Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)
ISBN: ISBN 978-951-9245-33-1 (nid.), ISBN 978-951-9245-34-8 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2016

 

Lisätietoa:
Heikki Lauha, heikki.lauha@verke.org, puh. 040 3361 856