Uutiset 02.05.2018

Verken toimintakertomus 2017 julkaistu

Verken vuosi 2017 piti sisällään muun muassa selvitystoimintaa, videotuotantoa ja monenlaisia koulutuksia.

Nuorisoalan osaamisen lisäämisen osalta Verken toiminnan sisällöllinen painotus oli teknologiakasvatuksessa ja digitalisaation vaikutuksissa erityisesti tulevaisuuden työelämään. Verke pyrki vaikuttamaan digitaalisen nuorisotyön strategiseen kehittämiseen esimerkiksi tuottamalla selvitystietoa kuntien kehittämistyön tueksi ja osallistumalla nuorisotyötä koskevien asiakirjojen työstämiseen. Digitaalisen nuorisotyön innovatiivisuutta pyrittiin kehittämään muun muassa kansainvälistä toimintaa lisäämällä. Yhteistyökumppaneille toteutetun kyselyn mukaan Verke oli asiantunteva ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani.

Kohokohtia Verken vuoden 2017 toiminnasta:

• Verke laati laajan selvityksen kuntien digitaalisesta nuorisotyöstä – 633 vastaajaa 199 kunnasta
• Verke tuotti 10 videomuotoista asiantuntijahaastattelua digitalisaatiosta ja 10 muuta videota – katselukertoja yli 16 000
• Verke julkaisi englanninkielisen teoksen Digital Youth Work – A Finnish Perspective, joka sisältää 27 artikkelia yli 30 eri kirjoittajalta
• Verke järjesti 9 koulutusta käsittäneen koulutuskiertueen yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa – osallistujia yhteensä 190
• Verken kasvokkaisiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana kaikkiaan noin 2500 nuorisoalan ammattilaista – koulutuksia ja tapaamisia yhteensä 39 eri paikkakunnalla
• Verke järjesti yhteisöllisen SomeCamp-tapahtuman, johon osallistui noin 70 nuorisoalan työntekijää
• Verke osallistui Euroopan komission digitaalisen nuorisotyön asiantuntijaryhmän työskentelyyn
VerkeFactori-kehittämiskumppanuuteen osallistui kunnista, järjestöistä ja seurakunnista 7 organisaatiota
• Verke oli mukana toteuttamassa Digitaalisen nuorisotyön perusteet -verkko-opintokokonaisuutta, johon osallistui yli 850 opiskelijaa
• Verke tuotti 18 jaksoa SomeCast-podcastia, ja niillä oli yhteensä yli 3000 kuuntelukertaa
• Verke osallistui yhteensä 16 säännöllisesti kokoontuvaan ohjaus- tai työ-
ryhmään

Verke toimi vuosina 2011–2017 yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Verken tehtävänä oli kehittää digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntävää nuorisotyötä sekä palvella nuorten parissa toimivia ammattilaisia valtakunnallisesti. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.

Lataa toimintakertomus kokonaisuudessaan: Verken toimintakertomus 2017 (pdf)