Uutiset 06.02.2018

Verke nimetty digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden 12 hakijalle vuosille 2018-2019. Osaamiskeskusten avustamisella kehitetään ja edistetään nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoalan osaamiskeskuksille on myönnetty kuluvan vuoden toimintaan kaikkiaan 4,8 miljoonaa euroa. Avustusta saaneet tahot ovat Nuorten Akatemian, Espoon kaupungin, Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen, Suomen Mielenterveysseuran ja Föreningen Luckanin hallinnoimat yhteenliittymät, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Partiolaiset, Nuorisotutkimusseura, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Oulun, Lahden ja Helsingin kaupunki. Verke toimii hallinnollisesti Helsingin kaupungin alaisuudessa.

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä on, että osaamiskeskus kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista sekä nuorisoalan asiantuntija- ja muita palveluja tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta.

Verke edistää ja kehittää digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotoimialan digitalisoitumista. Verken tehtävänä on 1) digitaalista nuorisotyötä koskevan tiedon tuottaminen sekä perus- ja erityisosaamisen vahvistaminen 2) digitaalisen nuorisotyön rakenteiden ja strategiatyön edistäminen sekä 3) digitaalisen nuorisotyön kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Verken toiminta-avustus vuodelle 2018 on 635 000 euroa.

Lisätietoa osaamiskeskusten toiminnasta ja avustuksista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.