Uutiset 07.11.2018

Valtionavustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön on käynnistynyt

Avustukset on tarkoitettu nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan sellaisiin enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin, joissa käynnistetään tai kehitetään nuorten tieto- ja neuvontatyötä, tai digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävää toimintaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeiden avustamisen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.

Avustettavat hankkeet tarjoavat nuorille mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, yksilölliset voimavarat tunnistaen. Samalla niiden kautta kehitetään nuorisotyötä. Avustusta voivat hakea kunnat ja nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt.

Haku alkoi 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin 1 000 000 euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 30.4.2019 mennessä.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään ja/tai käsitellään digitaalista teknologiaa ja mediaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin sisältönä, välineenä, toimintana sekä toimintaympäristönä.

Avustusta voidaan myöntää
– digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävän ja/tai käsittelevän toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
– digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Ks. ”Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat”: https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/10/Kohtidigitaalista-nuorisotyota.pdf

Avustusta voidaan myöntää paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen toimintaan. Avustusta myönnettäessä painotetaan hankkeita, jotka ovat sisällöltään ja menetelmiltään innovatiivisia kohderyhmän ja maantieteellisen alueen näkökulmasta. Avustettavissa hankkeissa korostetaan nuorten omaan tekemiseen perustuvaa nuorisotyöllistä ja media- ja teknologiakasvatuksellista työotetta. Avustettavien hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Katso hakuilmoitus ja tarkemmat hakuohjeet aluehallintoviraston sivuilta.

Verke tarjoaa avustushakemusten sisältöön liittyvää tukea ja neuvontaa. Hankehakuun liittyvissä yleisissä asioissa hakijan tulee olla yhteydessä oman alueen aluehallintovirastoon (yhteystiedot hakuohjeessa).

Perjantaina 30.11. järjestettävissä Perjantaipulinoissa teemana on digitaalisen nuorisotyön hankkeiden avustushaku. Discordissa järjestettävään keskusteluun voi hypätä mukaan koska vain klo 11 ja 13 välillä, paikalla Verkestä ovat Pasi ja Heikki. Tervetuloa mukaan!

Hakemuksen sisältöihin liittyen ole yhteydessä:
Heikki Lauha, heikki.lauha@verke.org, p. 040 336 1856