Uutiset 19.02.2019

Suomi ja Viro edistävät yhteistyössä nuorisotyön digitalisaatiota

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa. Teknologisella kehityksellä voi olla monia positiivisia yhteiskunnallisia ja ihmisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Samaan aikaan on kuitenkin herännyt epävarmuutta, miten kehitys vaikuttaa esimerkiksi työhön, terveyteen, ympäristöön, turvallisuuteen ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.

Suomi ja Viro ja ovat monessa suhteessa olleet digitalisaatiokehityksen edelläkävijöitä. Suomi on pysynyt vuodesta toiseen kärkikolmikossa kansainvälisessä Digibarometri-tutkimuksessa, jossa analysoidaan digitalisaation höydyntämistä kansallisesti 22 maassa. Vuonna 2017 Wired-lehti nimesi Viron ”maailman edistyksellisimmäksi digitaaliseksi yhteiskunnaksi”.

Digitaalisaatiokehitys on otettu vakavasti Suomessa ja Virossa myös nuorisotyön ja -politiikan kehittämisessä. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke ja Viron Nuorisotyön Keskus – Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) ovat nostaneet viime vuosina aktiivisesti digitalisaatiota ja teknologista kehitystä nuorisotyön agendalle niin kansallisesti kuin Euroopan tasolla.

Yhteistyön tuloksena Verke ja ENTK ovat julkistaneet tänään Digitalisaatio ja nuorisotyö -teoksen. Julkaisun tavoitteena on tarjota uusia näkökulmia digitalisaatioon ja yhteiskunnan teknologiseen kehitykseen lähestymällä aihetta neljän pääteeman kautta: osaaminen, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Pyrkimyksenä on tuoda esiin, millaisia teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia digitalisaatiolla on suhteessa nuoriin sekä pohtia teknologiseen kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Julkaisussa tehdään myös näkyväksi digitaalisen nuorisotyön ja älykkään nuorisotyön (smart youth work) käsitteitä sekä pohditaan, miten niiden avulla voidaan tukea nuorisotyön kehittymistä.

Digitalisaatio ja nuorisotyö -julkaisun sähköinen versio on luettavissa suomeksi ja englanniksi Verken sivuilla osoitteessa www.verke.org. Ruotsinkielinen versio julkaistaan sivuilla maaliskuussa. Kirjan painettua versiota voi tilata maksuttomasti osoitteesta www.verke.org/julkaisut.

Kansainvälinen SomeCamp kokoaa nuorisotyön toimijat Viroon

Suomi ja Viro tiivistävät yhteistyötään kesällä, kun järjestetään ensimmäinen kansainvälinen SomeCamp-tapahtuma Kloogarannassa, Virossa 11.-14.6.2019. Vuodesta 2015 lähtien järjestetty SomeCamp on kaikille digitaalisesta nuorisotyöstä kiinnostuneille suunnattu yhteisöllinen tapahtuma, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista vertaisoppimisen ja yhteisen tekemisen kautta. Tapahtuman ohjelma koostuu käytännön työpajoista, asiantuntijapuheenvuoroista sekä yhteisestä kokemusten jakamisesta ja innovoinnista. Tavoitteena on myös luoda uusia kumppanuuksia ja verkostoja eri maiden nuorisotyön ammattilaisten välillä. Tapahtuman ilmoittautuminen ja verkkosivut aukeavat 4.3. osoitteessa www.somecamp.eu/ ja ohjelmaluonnos löytyy täältä.

Lisätietoja:

Digitalisaatio ja nuorisotyö -julkaisu: Heikki Lauha, heikki@verke.org, puh. 040 3361 856
SomeCamp-tapahtuma: Juha Kiviniemi, juha@verke.org, puh. 040 1835 264