Uutiset 09.05.2018

Kysely uudesta tietosuoja-asetuksesta nuorten parissa työskenteleville

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Suomen hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

Haluamme selvittää lyhyellä kyselyllä seuraavia asioita: Mitä uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa digitaalista teknologiaa hyödyntävän nuorisotyön kannalta? Mikä askarruttaa ja mistä asioista haluaisit saada lisätietoa? Entä onko omassa organisaatiossanne jo olemassa linjauksia ja hyviä käytäntöjä tietosuoja-asetuksen toimeenpanon suhteen?

Kyselyn vastausaika on 23.5.2018 asti. Vastaa kyselyyn osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/EDBBFD7FFFF046F9

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä nuorisoalan osaamiskeskukset Koordinaatti, Verke ja Kanuuna sekä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi. Kyselyn tuloksia käytetään apuna kyseisten organisaatioiden toiminnan suunnittelussa, esimerkiksi syyskuussa tietosuojaa käsittelevien tilaisuuksien valmisteluun. Tilaisuudet järjestetään 5.9.Oulussa ja 12.9. Helsingissä.

Tavoitteemme on kerätä mahdollisimman paljon erilaisia matalan kynnyksen toimenpiteitä, joita eri organisaatioissa on tehty. Kerro siis kaikki pienetkin vinkit, jotka voisivat auttaa samassa tilanteessa olevia kollegoita!

Toivomme, että jätät yhteystietosi, niin voimme tarvittaessa kysyä lisää hyvistä käytännöistä ja välittää tietoa syksyn tilaisuuksista. Kerättyjä esimerkkejä käytetään yleisellä tasolla koulutustilaisuuksissa tai sitä varten tuotetuissa materiaaleissa.

Osallistumalla arvontaan olet mukana 25 euron arvoisen Netflix-lahjakortin arvonnassa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kyselyajan umpeuduttua.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki kyselyyn liittyvät tiedot poistetaan kuuden kuukauden kuluessa kyselyn sulkeutumisesta. Yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan kyselyn tulosten esittelyistä.

Lisätietoja tietosuojasta:
Tietosuojavaltuutetun sivu
Oikeusministeriön artikkeli uudesta lakiehdotuksesta
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin tarkistuslista
Nusuvefon tietosuojatyöryhmän kuulumisia Koordinaatin blogissa.

Lisätietoja kyselystä:
suunnittelija Merja-Maaria Oinas
Osaamiskeskus Koordinaatti | Nusuvefon kehittäjäryhmä
puhelin 044 7038303, merja-maaria.oinas@ouka.fi