Uutiset 07.12.2016

Ilmoittaudu mukaan opiskelemaan digitaalisen nuorisotyön perusteita

Ammattikorkeakoulut Humak ja Metropolia järjestävät yhteistyössä Verken ja Koordinaatin kanssa keväällä 2017 kaikille avoimen ja maksuttoman Digitaalisen nuorisotyön perusteet -opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä yhden opintopisteen cMOOCista (MOOC = Massive Open Online Course).

Opintokokonaisuus on suunnattu nuorten parissa työskenteleville, nuorisoalaa opiskeleville sekä kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille. Aiempaa kokemusta aiheesta ei edellytetä. Opiskelija voi valita suoritettavakseen minkä tahansa opintojaksoista, tai vaikka kaikki. Työskentelyyn kuuluu yksilö- ja ryhmätehtäviä, ja ne voi suorittaa myös työn ohessa.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on avautunut osoitteessa www.distanssi.fi. Samasta osoitteesta löytyy lisätietoa opintojaksojen sisällöistä, aikatauluista ja opiskelukäytännöistä. Ilmoittautuminen päättyy viikko ennen kunkin opintojakson alkua. Ensimmäinen opintojakso käynnistyy 16.1.2017.

cMOOC-kurssit keväällä 2017:

  • cMOOC 1: 16.1.-12.2.2017 Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto
  • cMOOC 2: 13.3.-9.4.2017 Digitaalinen nuorisotyö 2: Osallisuus ja toimijuus
  • cMOOC 3: 24.4.-21.5.2017 Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen

Lisätietoa:
lehtori Markus Söderlund, markus.soderlund@humak.fi, p. 020 7621 304
www.distanssi.fi