Uutiset 22.11.2017

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt päätelmät nuorisotyön älykkäästä kehittämisestä

Euroopan unionin koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontui Brysselissä 20.-21.11. Neuvosto hyväksyi kokouksessaan päätelmät nuorisotyön älykkäästä kehittämisestä (council conclusions on smart youth work).

Viro on painottanut kesällä alkaneella EU-puheenjohtajakaudellaan tietoyhteiskuntaan ja digitalisaatioon liittyviä teemoja. Nuorisotyön älykkään kehittämisen päätelmissä korostuukin digitalisaation merkitys nuorisotyön palvelujen saatavuuden, hallinnon läpinäkyvyyden ja nuorten henkilökohtaisen kehittymisen kannalta. Päätelmät kehottavat lisäksi hyödyntämään teknologiaa nuorisotyön ja nuorisopolitiikan suunnittelussa, toimeenpanossa, arvioinnissa ja näkyvyydessä.

Suomessa on suhteellisen hyvät lähtökohdat päätelmien peräänkuuluttamalle nuorisotyön älykkäälle kehittämiselle. Syksyllä hyväksytyssä valtakunnallisessa nuorisotyön kehittämisohjelmassa tunnistetaan digitalisaation vaikutuksia nuorten tulevaisuuteen ja nuorisotyöhön monesta eri näkökulmasta. Lisäksi sekä neuvoston päätelmissä että Suomen vanupossa korostetaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä digitaalisen nuorisotyön kehittämistyössä.

Lataa neuvoston päätelmät ruotsiksi (pdf) ja englanniksi (pdf). Suomenkielinen versio tulossa myöhemmin.