Uutiset 06.11.2017

Digitaalisen nuorisotyön avustushaku auennut

Valtionavustukset digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018 on nyt haettavissa. Haku päättyy 15.12.2017 klo 16:15. Verke tarjoaa avustushakemusten sisältöön liittyvää tukea ja neuvontaa.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan avustuskriteereissä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi sisältönä, välineenä, toimintana ja toimintaympäristönä (ks. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat ja Kohti digitaalista nuorisotyötä).

Avustusta voidaan myöntää
– digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävän toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
– digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Avustusta voidaan myöntää paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen toimintaan. Avustusta myönnettäessä painotetaan hankkeita, jotka ovat sisällöltään ja menetelmiltään innovatiivisia kohderyhmän ja maantieteellisen alueen näkökulmasta. Avustettavissa hankkeissa korostetaan nuorten omaan tekemiseen perustuvaa nuorisotyöllistä ja media- ja teknologiakasvatuksellista työotetta. Avustettavien hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä.

Tarkempaa tietoa hakukriteereistä löydät täältä.

Verke tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksena digitaalisen nuorisotyön  avustushakemusten sisältöön liittyvää tukea ja neuvontaa. Hankehakuun liittyvissä yleisissä asioissa hakijan tulee olla yhteydessä oman alueen aluehallintovirastoon (ks. AVIen yhteystiedot alla).

Lisätietoa Verkestä:
Heikki Lauha, heikki.lauha@verke.org, p. 040 336 1856 (yhteydenotot 6.-23.11. ja 11.-15.12.)
Suvi Tuominen, suvi.tuominen@verke.org, p. 041 512 1703 (yhteydenotot 24.11.-10.12.)

Miten avustusta haetaan?

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi lomakkeella ”Valtionavustus nuorten tieto- ja neuvontatyön ja
digitaalisen nuorisotyön tukemiseen”.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta. Hakemusten tulee olla lähetettynä asiointipalvelussa viimeistään 15.12.2017 klo 16.15.

Yhteyshenkilöt ja lisätietojen antajat aluehallintovirastoissa:

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija Kaija Blom, puh. 0295 016 265 , kaija.blom(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman, puh. 0295 018 302, erik.haggman(at)avi.fi

Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 817, niclas.risku(at)avi.fi
Ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho, puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni (at)avi.fi

 

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018 from Verke