Uutiset 20.09.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti julkaistu

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Vuoden 2017 selvitys pureutuu edellisiä selvityksiä syvemmin digitali­saation vaikutuksiin nuorisotyössä. Selvityksessä on myös kartoitettu aiempaa laajemmin esimiesten kokemuksia digitaalisen median ja teknologian käytöstä.

Tulosten mukaan sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä ja nuorten digitaalisista kulttuureista ollaan kiinnostuneita. Jopa 96 % kyse­lyyn vastanneista kokee, että kunnallisen nuorisotyön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä. Samalla yli 70 % ilmoitti, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää aiempaa enemmän kasvokkaisessa kohtaamisessa.

Digitaalisen median ja teknologian käyttö on kunnallisessa nuorisotyössä ennen kaikkea älypuhelinten ja sosiaalisen median hyödyntämistä viestintään ja yhteydenpitoon. Työntekijöistä 95 % ilmoitti, että heillä on älypuhelin työkäytössään ja 81 % totesi käyttävänsä vähintään viikoittain WhatsAppin ja Messengerin kaltaisia viestipalveluja. Yksittäisistä palveluista eniten kasvua on tapahtunut Instagramin ja Snapchatin käytössä. Myös pelien suosio on jatkanut kasvuaan. Kaiken kaikkiaan käytössä olevien sovellusten ja palvelujen kirjo on laajentunut.

Digitaaliseen mediaan ja teknologiaan liittyvät teemat näkyvät myös nuorisotyön sisällöissä. Reilusti yli puolet (56 %) työntekijöistä ilmoitti käyneensä viimeisen kolmen kuukauden aikana keskusteluja nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Digitaalisuuden tavoitteellinen hyödyntäminen ei kuitenkaan vielä näy vielä kovin laajasti nuorisotyön toiminnoissa: esimerkiksi teknologiseen värkkäämiseen, koodaamiseen, mediantuotantoon ja digitaaliseen pelaamiseen liittyvä ohjattu toiminta on edelleen melko vähäistä.

Keskeisenä haasteena digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle ja kehittämiselle nousi sekä työntekijöiden että esimiesten vastauksissa tavoitteiden uupuminen. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 61 % mainitsi riittävän selkeiden tavoitteiden puuttumisen merkittävänä digi­taalista nuorisotyötä hankaloittavana tekijänä. Esimiehistä yli kolmasosa (35 %) ilmoitti, ettei organisaatiossa ole minkäänlaista digitaalista nuorisotyötä ohjaavaa suunnitelmaa tai strate­giaa. Lisäksi tavat arvioida tavoitteiden toteutumista vaihtelevat suuresti eri organisaatioissa.

Valtaosa nuorisotyöntekijöistä (83 %) kokee, että heidän henkilökohtainen osaamisensa digitaalisessa nuorisotyössä on kehittynyt viime vuosina. Esimiehistä 42 % ilmoitti järjestäneensä työn­tekijöille kuluneen vuoden aikana koulutusta digitaalisesta nuorisotyöstä, ja 83 % mainitsi huomioivansa digitaalisen nuorisotyön osaamisen uusien työntekijöiden rekrytoinneissa.

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” – Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti on luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Heikki Lauha, heikki.lauha@verke.org, puh. 040 3361 856
Suvi Tuominen, suvi.tuominen@verke.org, puh 041 5121 703