Sosiaalinen media

Ajankohtaisia materiaaleja sosiaalisesta mediasta. Materiaalit tarjoavat lyhyen perehdytyksen sosiaaliseen mediaan ja nuorten toimintaan siellä. Lisäksi materiaaleissa käsitellään nuorisotyön roolia sosiaalisessa mediassa.

Diat

8.3.2016 päivitetty luentodia sosiaalisesta mediasta.

Videot

Mistä kaikki alkoi ja miten tähän on tultu? Mitä sosiaalinen media merkitsee nuorelle tänä päivänä ja mitkä trendit ja ilmiöt ovat nyt pinnalla? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään luennon osassa 1.

Luennon toinen osa sisältää asiaa meemeistä ja vlogeist, sekä tilastoja eri sosiaalisen median palveluiden käytöstä. Lisäksi tarkastellaan tilastoa netin käytöstä nuorisotyössä ja tutustutaan nuorisotyöntekijän (some)päivään.

Muu materiaali

Verkko  nuorten kokemana ja kertomana. Nuorten verkkomaailma ja -kulttuuri on tänä päivänä hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuutta. Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkon käyttöön. Se käsittelee aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten ja merkityksenantojen kautta.