Digitalisaatio

Verke edistää digitalisaatiota muun muassa tekemällä 15 aiheeseen liittyvää videota. Haluamme nostattaa kaikkien toimijoiden tietoisuuteen digitalisaation merkitystä, sekä tuoda esille käytännön esimerkkejä.

Digitalisaatio osa 11: Henkilöbrändäys ja työnhaku

ekrytointi ja Linkedin-asiantuntija Tom Laine kertoo miten työnhaku on muuttumassa ja miten se vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi nuoriin. Videolla hän puhuu myös henkilöbrändäyksestä ja antaa esimerkkejä miten nuorisotyöntekijät voivat auttaa nuoria työnhaussa. Katso Video.

Digitalisaatio osa 10: Pelien yhteiskunnallinen merkitys.

Peleillä voi olla suuri yhteiskunnallinen merkitys ja niiden avulla voidaan, sekä oppia uusia asioita, että simuloida erilaisten muutosten vaikutuksia yhteiskunnassa. Pelit ovat myös suuri viihteen muoto ja ne mahdollistavat hetkellisen uppoutumisen toiseen todellisuuteen. Tampereen yliopiston professori Frans Mäyrä kertoo pelien monimuotoisesta merkityksestä.  Katso video.

Digitalisaatio osa 9: Kuntaviestinnän muutos.

Joensuun kaupunki uudisti rohkealla tavalla omaa viestintää. Silloinen viestintäpäällikkö Ville Moilanen kertoo videolla mistä ajatus muutoksen lähti ja miten siinä onnistuttiin. Katso video.

Digitalisaatio osa 8: Työelämän muutokset.

Miten työelämä tulee muuttumaan ja mitä taitoja nuori tarvitsee pysyäkseen kehityksessä mukana? Näistä aiheista kertoo Pauli Komonen. Katso video.

Digitalisaatio osa 7: Nuorten tavoittaminen sosiaalisessa mediassa.

Tekirin viestintäkonsultti ja sosiaalisen median moniosaaja Ville Kormilainen kertoo miten tehdä onnistunutta viestintää somessa. Ville haastaa miettimään miten tuottaa tunteita herättävää sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Yhteisöllisyyden rakentamisessa sosiaalinen media on kuningas, mutta miten syntyy aito yhteisöllisyys?  Katso video.

Digitalisaatio osa 6: Sosiaalinen media nuorisotyössä.

Maailma muuttuu ja nuoret muuttuvat. Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi on luonut oman strategian digitaalisen nuorisotyön tueksi. Mikko kertoo videolla, miten he ovat lähteneet rakentamaan omaa stategiaa, ja miten se on jalkautettu kaikkien työntekijöiden työvälineeksi. Videolla Mikko myös pohtii digitalisaation roolia nuorisotyössä sekä sen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita. Katso video.

Digitalisaatio osa 5: Kelalaisten someohje.

Videolla haastatellaan Kelan viestinnän asiantuntija Olga Tarsalaista. Hän kertoo miten Kelassa lähdettiin rakentamaan sosiaalisen median ohjeistusta, sekä kouluttamaan ja sitouttamaan työntekijöitä somen hyödyntämiseen omassa työssään. Katso video.

Digitalisaatio osa 4: Sosiaalinen media seurakunnissa.

Kirkkoherra Kari Kanala kertoo kirkon ja sosiaalisen median suhteesta ja siitä kuinka tärkeää tänä päivänä on hyödyntää somea kaikessa työssä. Kari juttelee videolla ihmisyydestä ja miten kohdata ihminen ihmisenä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi asiaa myös siitä, miten tulla persoonallisesti näkyväksi ja sitä kautta edistää omaa sanomaansa. Katso video.

Digitalisaatio osa 3: Virkamies sosiaalisessa mediassa.

Videolla haastatellaan Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria. Sauri kertoo miten muun muassa virkamiesten tulisi hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssään ja aloittaa vuoropuhelu asukkaiden kanssa. Lisäksi Pekka avaa miten sosiaalisen median mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää kuntalaisten aktiivisuuden mahdollistamiseksi.  Katso video.

Digitalisaatio osa 2: Luovaa Twitterin hyödyntämistä.

Onnistuakseen sosiaalisen median viestinnässä kannattaa sille asettaa selkeät tavoitteet.  Helsingin kaupungin rakennusviraston Twitter -tili on palkittu useissa tilanteissa hyvästä ja mielenkiintoisesta toiminnasta. Videolla Lauri Hänninen kertoo miten hän lähti kehittämään viestintää Twitterissä täysin puhtaalta pöydältä. Oikealla tavalla tehty viestintä tavoittaa halutun kohderyhmän ja antaa mahdollisuuden vuoropuhelulle. Katso video.

Digitalisaatio osa 1: Kaupunkiverstas.

Monilla paikkakunnilla kirjastot mahdollistavat tutustumisen vaikkapa 3D-tulostukseen. Helsingin kaupungin kirjastossa on ollut useita vuosia Maker-Space toimintaa, mikä mahdollistaa uuteen teknologiaan tutustumisen ohjatusti. Videolla Lotta Muurinen kertoo miksi kirjastoissa tulisi olla tällaista toimintaa enemmän ja mitä se mahdollistaa. Katso video.

 

Kaikki videot löytyvät Youtubesta.