Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Materiaalia digitaalisen nuorisotyön suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Kohti digitaalista nuorisotyötä -artikkelijulkaisu

digitaalinen nuorisotyo

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

Kohti digitaalista nuorisotyötä -artikkelijulkaisu avaa näkökulmia digitalisaation ja nuorisotyön väliseen suhteeseen. Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen avulla.

Lataa julkaisu täältä.

 

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat

suuntaviivatYhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten kanssa laadittujen digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen pyrkimyksenä on lisätä keskustelua siitä, miten digitaalista nuorisotyötä voidaan kehittää strategisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista, jotka vievät periaatteet käytännön toiminnan tasolle. Lähtökohtana on, että periaatteet kytkeytyvät osaksi nuorisotyön yleisiä tavoitteita, jolloin digitaalinen nuorisotyö ei näyttäydy muusta nuorisotyöstä erillisenä työmuotona vaan koko nuorisotyötä läpileikkaavana osa-alueena.

Lataa suuntaviivat täältä.

 

Digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma

kehittamissuunnitelma

Yksi tapa sisällyttää digitaalisuus nuorisotyön strategiseen suunnitteluun on laatia kehittämissuunnitelma digitaaliselle nuorisotyölle.

Kehittämissuunnitelmassa voidaan esimerkiksi tehdä arvio siitä, miten digitaalisuus näkyy tällä hetkellä organisaation nuorisotyön prosesseissa, ja sen pohjalta laatia suunnitelma kehittämisen painopisteistä sekä käytännön toimenpiteistä. Ajatuksena on, että suunnitelman myötä digitaalisuudelle määritellään selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä nimetään vastuuhenkilöt seuraamaan prosesseja ja edistämään niitä.

Lataa kehittämissuunnitelmalomake täältä.

 

Luentodia digitaalisen nuorisotyön strategisesta kehittämisestä