Materiaali 26.06.2012

Videoblogi: Miten nuorisotapahtumasta saadaan nuorten tapahtuma?

Miten toteuttaa nuorten kanssa tapahtuma? Kuinka tuotetaan tapahtuma verkkoon? Miten käyttää sosiaalista mediaa tapahtuman suunnittelun ja arvioinnin välineenä?

Verken videoblogissa 26.6.2012 keskusteltiin aiheesta ”Miten nuorisotapahtumasta saadaan nuorten tapahtuma?”. Keskustelun pohjana toimi tapausesimerkki, Hyvinkään kaupungintalolla 16.6.2012 järjestetty anime-, manga- ja pelitapahtuma hypeCon, joka tuotettiin toimintakeskus Hubin kautta myös verkkoon. HypeConiin osallistuneet nuoret vastasivat pääosin tapahtuman ja nettilähetyksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta.

Videoblogin keskusteluun osallistuivat Hyvinkään kaupungin vs. nuorisopäällikkö Mika Joensuu, hypeConissa juontajana toiminut Jenna Pulkkinen sekä Verken projektisuunnittelijat Marcus Lundqvist ja Heikki Lauha.

Videoblogissa käydään aluksi läpi sitä, mistä idea hypeConiin syntyi ja miten tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan. Keskustelua nousi erityisesti siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää nuorten tapahtuman suunnittelun ja arvioinnin välineenä. Tämän jälkeen keskusteltiin itse tapahtuman toteutuksesta ja siitä, miten tapahtuma tuotettiin toimintakeskus Hubin kautta verkkoon. Lopuksi käytiin läpi tapahtumasta saatuja kokemuksia, palautteita ja kehittämisideoita.