Materiaali 12.11.2014

Verkkotyöntekijän monimuotoinen osaaminen

Millaista osaamista verkkonuorisotyössä tarvitaan? Millainen on hyvä ohjauskeskustelu?

Monialainen verkkonuorisotyö -hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorten kanssa toimivien eri alojen ammattilaisten valmiuksia toteuttaa verkkonuorisotyötä oman perustyönsä osana sekä kehittää sellaisen monialaisen verkkonuorisotyön toimintamalli, joka palvelisi laajasti nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja yhteisöjä. Näihin tavoitteisiin liittyen hankkeessa laadittiin monialaisen verkkonuorisotyön osaamisprofiili, jonka esittelyyn tämä materiaali kohdistuu.

Tutustu materiaaliin verkossa.