Materiaali 08.05.2013

Verkkoterkkari-hankkeen loppuraportti (2008-2012)

Raportti käsittelee sitä, minkälaista on toimia terveydenhoitajan verkossa Verkkoterkkari-hankkeen kontekstissa. Hankkeen loppuraportissa lisäksi arvioidaan uudenlaisen työmuodon kehittämistä ja eri verkkoympäristöjen käyttöä terveydenhoitajana.

Raportti on samalla Tiina Markkulan opinnäytetyö. Siinä kuvataan ja konkretisoidaan terveydenhoitajan uudenlaisen työmuodon kehittämistä sosiaalisen median eri ympäristöissä reaaliaikaisena palveluna. Nuorille suunnattua työmuotoa on toteutettu niissä verkkoympäristöissä, joissa nuoret viettävät aikaa (esim. Habbo Hotel, IRC-Galleria, Demi, Pulmakulma ja Facebook). Opinnäytetyö toimii myös Helsingin terveyskeskuksen hallinnoiman Verkkoterkkari-hankkeen loppuraporttina. Verkkoterkkari-toiminta on jatkunut vakituisena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa vuoden 2013 alusta.

Lataa julkaisu alla olevasta linkistä.