Materiaali 21.11.2012

Verkkoterkkari-hankkeen arviointi

Verkkoterkkari-hankkeen (2008-2012) arviointiraportissa käsitellään sitä, minkälaisia kokemuksia on saatu terveydenhoitajana toimimisesta verkossa.

Verkkoterkkari-hanke on vuosien 2008-2012 aikana kehittänyt terveydenhoitajan nuorten parissa verkossa tekemää työtä. Tavoitteena on ollut kehittää tapoja, joilla nuorten terveyttä edistävää ja tukevaa työtä voisi ja kannattaisi tehdä uusissa ympäristöissä, uusia välineitä hyödyntäen ja osana laajempaa moniammatillista verkkotyötä. Verkkotyön kehittämisen taustalla on vaikuttanut vahvasti laajempi yhteiskunnallinen tavoite, jonka mukaan nuorten ongelmia ennaltaehkäisevään ja niihin varhain puuttuvaan työhön tulisi panostaa aiempaa enemmän.


Teemat
Avainsanat