Materiaali 02.01.2011

Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona

Miten verkkososiaalityötä tehdään verkossa? Millaista sosiaalista tukea nuorille voidaan tarjota verkossa? Teinihelpperin ja Vespan työn arvoinneissa pureudutaan edellä esitettyihin kysymyksiin.

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten verkkososiaalityö toimii nuorisososiaalityön toimintamuotona, ja millaista sosiaalista tukea nuoret verkkososiaalityöstä saivat. Tutkimuksessa tarkasteltiin verkkososiaalityötä, jota toteutetaan kahdenkeskisessä anonyymissa chatissa IRC-gallerian Teinihelpperi-yhteisössä. Toiminta on osa lasten ja nuorten verkkososiaalipalvelut (Vespa) -hanketta.