Materiaali 01.12.2017

Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

Digitalisaatio muuttaa opetuksen ja oppimisen lisäksi myös opintojen ohjauksen toimintakenttää. Verkko-ohjaajaopas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville heidän etsiessään vastauksia näihin kysymyksiin.

Oppaassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

• Mitä verkko-ohjaus ylipäätään on?
• Kuka sitä tekee, miten, kenen kanssa ja ketä varten?
• Miten verkossa tapahtuva ohjaaminen eroaa kasvokkain tapahtuvasta ohjaamisesta?
• Millaisia laitteita ja välineitä juuri meidän kannattaisi verkko-ohjauksessa hyödyntää?
• Miten varmistutaan tietoturvasta, tietosuojasta ja toiminnan eettisyydestä verkko-ohjauksessa?

Opas on syntynyt osana Verkko-ohjaaja – verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -hanketta, joka toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa vuosina 2015–2017. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

 

Guttorm T., Hakkarainen T., Kolehmainen A., Mäenpää K., Peltola S., Ylönen H. (Eds.)., (2017). Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki – Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38/2017, Oulun ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-597-151-7

 

Lue verkossa: https://indd.adobe.com/view/1a74dbdf-83e5-4c3c-894d-b2bdd34d2612

Lataa pdf: http://www.theseus.fi/handle/10024/135733