Materiaali 17.04.2015

Verkko nuorten kokemana ja kertomana

Nuorten verkonkäyttö ja verkkokulttuuri on tänä päivänä hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuuttakin. Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkonkäytön tarkasteluun. Se käsittelee aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten ja merkityksenantojen kautta.

Julkaisun painettua versiota voi tilata maksuttomasti täältä.

Julkaisun tiedot:
Verkko nuorten kokemana ja kertomana
Heikki Lauha (toim.)
ISBN: 978-951-9245-26-3 (nid.)
978-951-9245-27-0 (PDF)