Materiaali 17.04.2018

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037

Tulevaisuudentutkijoiden Osmo Kuusen ja Risto Linturin kirjoittama raportti on katsaus siihen, kuinka teknologia uudistaa ja muuttaa yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Kyseessä on yksi laajimmista ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tulevaisuuteen. Raportti on tarkoitettu kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Tulevaisuusvaliokunnan ennakointihankkeissa kehitetty arviointimenetelmä tarkastelee teknologiaa sekä teknologialähtöisestä että tarvelähtöisestä näkökulmasta. Raportin tavoitteena on vastata teknologian mukanaan tuomiin muutoksiin ja kehittää teknologioista vahvuuksia Suomelle 2020-luvun aikana. Laaja raportti listaa yli 200 uutta ammattia, 100 säädöstavoitetta ja jakaa yhteiskunnan 20:een arvonluontiverkostoon sadan radikaalin teknologian vauhdittamana. Nopea teknologinen kehitys muokkaa yhteiskunnan kaikkia osa-alueita.

Uusien teknologioiden aiheuttama yhteiskunnan muutoksen ennakointi on yhä tärkeämpää. Raportissa tehdään oletuksia lähitulevaisuudesta ja tämä näkyy robotisaation ja työn tulevaisuuden painotuksissa. Laajat teknologiset muutokset kytkeytyvät erityisesti aurinkoenergiaan, autonomisiin robotteihin, virtuaalitodellisuuteen, hahmontunnistukseen, jakamistalouteen, sisäviljelyyn, DNA-teknologiaan, nanomateriaaleihin, kvanttitason tietotekniikkaan ja robotisoituun valmistukseen.


Linturi, Risto & Kuusi, Osmo: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–­2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Helsinki, 2018. 569 s.

Tutustu julkaisuun eduskunnan sivuilla (pdf): https://www.parliament.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf 


Avainsanat