Materiaali 13.07.2017

Sosiaalinen media nuorisotyössä

Maailma muuttuu ja nuoret muuttuvat. Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi on luonut oman strategian digitaalisen nuorisotyön tueksi. Mikko kertoo videolla, miten he ovat lähteneet rakentamaan omaa stategiaa, ja miten se on jalkautettu kaikkien työntekijöiden työvälineeksi. Videolla mikko myös pohtii digitalisaation roolia nuorisotyössä sekä sen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.