Materiaali 20.12.2018

Somesuunnitelma

Tämän työpohjan avulla on mahdollista pohtia ja kehittää oman organisaation viestintää sosiaalisessa mediassa. Pohja on tehty täytettäväksi yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Koko aineisto löytyy täältä. Aineisto sisältää yllä näkyvän huoneentaulun sekä täydennettäväksi tarkoitetut lomakepohjat, somesuunnitelma sekä aikataulu.

Somesuunnitelma lomakkeessa ”yhteinen” sarakkeeseen merkitään koko organisaatiota koskevia seikkoja. Tämän jälkeen jokainen työmuoto (esim. etsivä työ, talotoiminta jne.) miettivät mitä samat kohdat tarkoittavat heidän työssään. On tärkeää aloittaa täyttämällä ”yhteinen” sarake, jotta kaikilla on sama näkemys siitä miksi ja miten asioita tehdään.

Somesuunnitelma lomakkeessa on yhteensä yhdeksän kohtaa, jotka on selitetty tässä lyhyesti:

  1. Ydinsanoma. Mikä on kaikkein tärkein asia mitä haluatte toiminnastanne nuorille viestiä. Tämä kannattaa olla kirjoitettu mahdollisimman ytimekkääseen muotoon. Kohtia 2-9 kannattaa aina peilata tähän teidän ydinsanomaan.
  2. Kenelle. Kenelle viestitte? Mikä on kohderyhmänne? Voitte kirjata ”yhteinen” sarakkeeseen kaikki toimintanne kannalta oleelliset kohderyhmät. Työmuotojen omissa sarakkeissa pohditaan asiaa kyseisen työmuodon keskeisten asiakasryhmien näkökulmasta.
  3. Missä. Mitkä ovat ne sosiaalisen median kanavat, joissa olette läsnä. Voitte miettiä, että haluatteko ottaa jotain uusia kanavia käyttöön tai mahdollisesti luopua jostain nykyisestä.
  4. Mitä. Millaista sisältöä tuotatte? Haluatteko panostaa erityisesti esimerkiksi laadukkaisiin kuviin tai videoihin? Voitte tässä kohtaa myös kirjata ylös miten teillä eri somekanavat eroavat toisistaan , millaista sisältöä tuotatte esimerkiksi Instagramiin ja millaista Instagram storiesiin.
  5. Milloin. Kuinka usein päivitätte sosiaalisen median kanavianne? Onko teillä säännöllinen päivitysrytmi? Kannattaa myös kirjata ylös konkreettisia lukuja, siitä kuinka usein päivitätte mitäkin sosiaalinen median kanavaa. Tämä helpottaa jatkossa toiminnan arviointia.
  6. Kuka. Kuka on vastuussa siitä, että sisältöä syntyy? Jaetteko vastuut alustojen mukaan, vai esimerkiksi onko jokaisella oma vastuu viikko?
  7. Osallisuus. Miten osallistutte itse muiden päivityksistä tykkäämiseen, kommentointiin tai jakamiseen. Tässä kohtaa kannattaa miettiä millaiset pelisäännöt halautte organisaatiollenne luoda, käyttekö esimerkiksi tykkäilemässä säännöllisesti nuorten Instagram kuvista? Tässä kohtaa voidaan osallisuutta miettiä myös nuorten kannalta, miten osallistatte nuoria teidän sosiaalisen median viestintään?
  8. Mittarit. Miten mittaatte tuloksia? Onko teillä käytössä esimerkiksi Instagramin, Facebookin tai Twitterin tilastot. Mitä tilastoja painotatte erityisesti? On hyvä myös miettiä kuinka usein tilastoja tarkastellaan ja onko tarvetta nimetä joku henkilö vastuuseen siitä, että koostaa tilastot vaikka kerran kuussa kaikille nähtäväksi.
  9. Arviointi. Miten arvioidaan onnistumista? Ja miten toimitaan, mikäli huomataan, että ei olla päästy tavoitteisiin? Muistattahan myös pyytää nuorilta säännöllisesti palautetta somestanne.

Materiaaliin liittyy myös vuosikello. jonne voi jo hyvissä ajoin etukäteen täyttää tulevan vuoden somepäivityksiä valmiiksi. Lomake kannattaa olla koko työyhteisön yhteinen, jolloin kaikki näkevät millaisia päivityksiä on vuoden ajalle suunniteltu.


Avainsanat