Materiaali 20.12.2018

Somesuunnitelma

Tämän työpohjan avulla on mahdollista pohtia ja kehittää oman organisaation viestintää sosiaalisessa mediassa. Pohja on tehty täytettäväksi yhdessä koko työyhteisön kanssa. Tämä somesuunnitelma on laadittu erityisesti sellaisten nuorisotyön organisaatioiden käyttöön, jotka viestivät suoraan nuorille.

Koko aineisto löytyy täältä. Aineisto sisältää yllä näkyvän huoneentaulun sekä täydennettäväksi tarkoitetut lomakepohjat eli somesuunnitelman sekä aikataulun.

Somesuunnitelma-lomakkeessa ”yhteinen” sarakkeeseen merkitään koko organisaatiota koskevia seikkoja. Tämän jälkeen jokainen työmuoto (esim. etsivä työ, talotoiminta, tieto- ja neuvontatyö) miettii, mitä samat kohdat tarkoittavat heidän työssään. On  uitenkin tärkeää aloittaa täyttämällä ”yhteinen”-sarake, jotta kaikilla on sama näkemys siitä, miksi ja miten asioita tehdään.

Somesuunnitelma-lomakkeessa on yhteensä yhdeksän kohtaa, jotka on selitetty tässä lyhyesti:

  1. Ydinsanoma. Mikä on kaikkein tärkein asia, mitä haluatte toiminnastanne nuorille viestiä? Ydinsanoma kannattaa olla kirjoitettu mahdollisimman ytimekkääseen muotoon. Kohtia 2-9 kannattaa aina peilata ydinsanomaan.
  2. Kenelle. Kenelle viestitte? Mikä on kohderyhmänne? Voitte kirjata ”yhteinen” sarakkeeseen kaikki toimintanne kannalta oleelliset kohderyhmät. Työmuotojen omissa sarakkeissa pohditaan asiaa kyseisen työmuodon keskeisten asiakasryhmien näkökulmasta.
  3. Missä. Mitkä ovat ne sosiaalisen median kanavat, joissa olette läsnä? Mietikkää haluatteko ottaa jotain uusia kanavia käyttöön tai mahdollisesti luopua jostain nykyisestä.
  4. Mitä. Millaista sisältöä tuotatte? Haluatteko panostaa esimerkiksi laadukkaisiin kuviin tai videoihin, vai onko viestintänne enimmäkseen tekstiä? Voitte tässä kohtaa myös kirjata ylös, miten eri somekanavat eroavat teillä toisistaan, millaista sisältöä tuotatte esimerkiksi Instagramiin ja millaista Instagram Storyyn.
  5. Milloin. Kuinka usein päivitätte sosiaalisen median kanavianne? Onko teillä säännöllinen päivitysrytmi? Kannattaa myös kirjata ylös konkreettisia lukuja siitä, kuinka usein päivitätte mitäkin sosiaalinen median kanavaa. Tämä helpottaa jatkossa toiminnan arviointia.
  6. Kuka. Kuka on vastuussa siitä, että sisältöä syntyy? Jaetteko vastuut somekanavien mukaan, vai esimerkiksi onko jokaisella oma vastuuviikko?
  7. Osallisuus. Miten osallistutte itse muiden nuorisotyön toimijoiden tai nuorten päivityksistä tykkäämiseen, kommentointiin tai jakamiseen? Tässä kohtaa kannattaa miettiä, millaiset pelisäännöt halautte organisaatiollenne luoda, käyttekö esimerkiksi tykkäilemässä säännöllisesti nuorten Instagram-kuvista? Mieti osallisuutta myös nuorten kannalta, eli miten osallistatte nuoria teidän sosiaalisen median viestintään tai sen kehittämiseen.
  8. Mittarit. Miten mittaatte tuloksia? Onko teillä käytössä esimerkiksi Instagramin, Facebookin tai Twitterin tilastot? Mitä tilastoja painotatte erityisesti? On hyvä myös miettiä, kuinka usein tilastoja tarkastellaan ja onko tarvetta nimetä joku henkilö koostamaan tilastot vaikka kerran kuussa kaikille nähtäväksi.
  9. Arviointi. Miten arvioidaan onnistumista? Ja miten toimitaan, mikäli huomataan, että ei olla päästy tavoitteisiin? Muistattehan myös pyytää nuorilta säännöllisesti palautetta somestanne.

Materiaaliin liittyy myös vuosikello. jonne voi jo hyvissä ajoin etukäteen täyttää tulevan vuoden somepäivityksiä valmiiksi. Lomake kannattaa olla koko työyhteisön yhteinen, jolloin kaikki näkevät millaisia päivityksiä on vuoden ajalle suunniteltu.

Voit tutustua somesuunnitelmaan myös Verke LIVE -verkkokoulutuksen taltioinnissa:


Avainsanat