Materiaali 11.11.2020

SomeCamp 2020 materiaalit

Verke järjesti 16.9.-5.11. ensimmäisen SomeCamp -toteutuksen kokonaan verkossa. Tapahtuman punaisena lankana toimi suunnitelmallisuus digitaalisessa nuorisotyössä. Alle olemme keränneet linkkejä ja resursseja tapahtumassa tuotettuihin materiaaleihin. Lue lisää tapahtumasta osoitteessa somecamp.fi.

Tapahtuman puheenvuorot

Keynote -puheenvuoro Kick-off -päivässä 16.9. – Kilpapurjehtija Thomas Johanson

Sosiaalisen median kampanja -ryhmässä vieraillut Nuorisovaltuustojen liiton Vihtori Suominen

Keynote -puheenvuoro ensimmäisestä intensiivipäivästä 4.11. – Tapio Hakanen, musiikkipäällikkö ja artisti

Keynote -puheenvuoro toisesta intensiivipäivästä 5.11. – Kiinteistönvälittäjä Tuomas Kukko

Intensiivipäivien ryhmätyöt suunnitelmallisuudesta

Tapahtuman ryhmätyöskentelyn sekä intensiivipäivien aikana lähestyttiin suunnitelmallisuutta digitaalisessa nuorisotyössä eri näkökulmista. Työskentelyvälineenä toimi Google Jamboard, johon osallistujat saivat kirjata omia huomioitaan aiheen tiimoilta. Verke työstää kaikista ryhmätöiden tuotoksista yhden huoneentaulun, joka lisätään tälle sivulle sen valmistuttua.

Ryhmätyövaiheen työstötaulut (vain luku): Digitaalisuus ryhmätoiminnassa, sosiaalisen median kampanja ja nuorisotyölliset botit.

Tehtävät 1 ja 2 (4.11.): Mitkä ovat suunnitelmallisuuden hyödyt, riskit, esteet ja timantit eri työn tasoilla ja eri tasoisissa suunnitelmissa?
Ryhmä 1, Ryhmä 2, Ryhmä 3, Ryhmä 4 ja Ryhmä 5

Tehtävä 3 (5.11.): Miten suunnitelmallisuus auttaa reagoimaan erilaisiin tulevaisuuden muutoksiin?
Ryhmä 1, Ryhmä 2, Ryhmä 3, Ryhmä 4 ja Ryhmä 5

Ryhmien tuotokset

Intensiivipäiviä edeltäneessä ryhmätyöskentelyssä osallistujat työstivät yhdessä nuorisotyöllisiä sisältöjä valitsemansa teeman puitteissa. Lisäämme alle Digitaalisuus ryhmätoiminnassa -ryhmäläisten kuvauksia testaamistaan ideoista, sosiaalisen median kampanja -ryhmässä tuotettua materiaalia sekä linkkejä nuorisotyölliset botit -ryhmän tuotoksiin.

Työpajat

Lisäämme tähän osallistujien vetämien työpajojen materiaalit ja tuotokset.