Materiaali 27.12.2016

Opinnäytetyö: Vloggaamisen merkitys nuorelle

Vloggaaminen eli videobloggaaminen on räjähdysmäisesti kasvanut ilmiö. Siitä huolimatta, että ilmiö on nuorista lähtöisin ja vloggaajat ovat reilusti alle 30-vuotiaita, eivät syy- ja seuraussuhteet toiminnan takana ole selviä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vloggaaminen merkitsee nuorelle ja miten verkkoidentiteettejä ilmennetään videoilla.

Opinnäytetyön aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kuutta 15–24-vuotiasta aktiivista vloggaajaa. Tulosten mukaan vloggaamisella on suuri merkitys sitä tekeville nuorille, vaikka se merkitseekin jokaiselle erilaisia asioita. Verkkoidentiteettiä vloggaajat rakentavat sekä videoiden julkaisuihin liittyvillä asioilla että pitämällä monipuolisesti yhteyttä katsojiinsa. Haasteltavien verkkoidentiteetit eivät merkittävästi eronneet normaalista arjesta, mutta merkkejä näytöksellisyydestä oli havaittavissa.

Essi Roisko (2016): ”Vaikka multa yhtäkkiä lähtis kaikki katsojat, mä haluisin silti julkasta asioita” – Vloggaamisen merkitys nuorelle. Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu.