Materiaali 15.11.2015

Opinnäytetyö: Vloggaaminen nuorten verkkokulttuurin ilmiönä Suomessa

Opinnäytetyö (2015) tarkastelee videobloggaamista ilmiönä sekä vloggaajien yhteisöllisyyttä. Tutkimusmenetelmänä olivat havainnointi sekä ehkä laadulliset haastattelut ja aineistona 15-29-vuotiaiden videobloggaajien esittelyvideot.

Tutkimuksen tulosten mukaan monet vloggaajat kertoivat saaneensa innostuksen vloggaamiseen oman bloginsa kautta sekä harrastuksen yleistymisestä. Harrastus on tuonut heidän elämäänsä positiivisia muutoksia, kuten paremman itsetunnon sekä heidän identiteettinsä on kehittynyt. Tuloksissa esittellään 11 erilaista kategoriaa, joihin vlogit voidaan jakaa. Lisäksi tuloksissa näkyy, miten sponsorit ja verkostot näkyvät videoilla ja millaisia ovat vlogeissa kuvatut vloggaajat ja katsojat yhdistävät tapaamiset ja tapahtumat.

Lataa opinnäytetyö pdf:nä verkosta.
Tekijä: Laura Oksanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu / kansalaistoiminta ja nuorisotyö