Materiaali 10.04.2012

Opinnäytetyö: Virtuaalinen vuorovaikutus verkkonuorisotyössä

Gradun tarkoituksena oli selvittää sosiaalialan työntekijöiden kokemuksia virtuaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen rakentumisesta nuoren ja työntekijän välille verkkonuorisotyössä. Verkkonuorisotyö tarkoitti tässä tutkimuksessa nuorisotyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijän tekemää sosiaalista nuorisotyötä verkossa Netari.fi- hankkeen ja Vespa-hankkeen tiimoilta.

Tutkimustulosten perusteella verkkonuorisotyö koettiin tarpeelliseksi työmuodoksi ja täydentävän perinteistä nuorisotyötä. Työn tavoitteet eivät eroa reaalimaailman nuorisotyön tavoitteista vaikka välineet ja työympäristö niiden saavuttamiseksi poikkeavatkin. Verkossa tehtävä nuorisotyö vaatii kuitenkin uudenlaista osaamista työntekijöiltä. Tietotekniset, kirjalliset ja ammatilliset taidot ovat verkkotyön keskeisimpiä osaamisvaateita. Nopea kirjoitustaito, verkon ilmiöiden ja nuorten maailman tuntemus, netiketin ja tietoturva-asioiden, erilaisten ohjelmien ja sovellusten hallinta sekä nettislangin tietämys ovat vaateita, joita verkkonuorisotyö edellyttää. Osaamisvaateisiin vastaaminen vaatii verkkotyötaitojen ylläpitoa ja kehittämistä.

Lue opinnäytetyö pdf:nä verkosta.

Tekijä: Sari Ukkola, Lapin yliopisto / Sosiaalityön koulutusohjelma