Materiaali 24.10.2016

Opinnäytetyö: Videoblogit yhteiskunnallisina vaikuttajina

Videobloggaus on noussut suosituksi sosiaalisen median ilmiöksi. Suositut vlogaajat ovat uusia julkkiksia, ja heidän videonsa tavoittavat laajan yleisön. Videobloggaajat ovat asemassa, jossa heidän seuraajiaan kiinnostavat heidän mielipiteensä.

Opinnäytetyössä selvitettiin, pyrkivätkö suomalaiset videobloggaajat vaikuttamaan ja miksi he niin tekevät. Lisäksi työssä selviää, mitä mieltä vlogaajat ovat heidän asemastaan vaikutusvaltaisina henkilöinä ja millainen kanava YouTube on vaikuttamisen välineenä. Työssä käytettiin kahta menetelmää. Ensimmäinen oli verkkokysely, joka lähetettiin 43 videobloggaajalle.

Toisena menetelmänä oli havainnointi, joka toteutettiin katsomalla vlogaajien videoita ja tekemällä muistiinpanoja havainnointipäiväkirjaan. Tuloksista käy ilmi, että vlogaajat kokevat olevansa vaikuttavassa asemassa ja heidän vaikutuksensa kohdistuu erityisesti nuoriin. He nostavat usein esille juuri nuoria koskettavia aiheita, kuten kiusaaminen, ulkonäköpaineet tai mielenterveyden häiriöt. He puhuvat näistä aiheista, koska he kokevat ne tärkeiksi sekä itselleen että katsojilleen.

Maria Martin: Videoblogit yhteiskunnallisina vaikuttajina 

Karelia ammattikorkeakoulu, viestinnän koulutusohjelma