Materiaali 10.08.2013

Opinnäytetyö: Verkkonuorisotyön viestinnän haasteet ja toimintaympäristöt

Maarit Lidmanin Seminaarityössä (2013) selvitetään millaisia viestinnällisiä haasteita liittyy internetin avulla tehtävään nuorisotyöhön sekä millaisia netin toimintaympäristöjä nykypäivänä voidaan viestimiseen käyttää perinteisten nuorisotyön ohella. Aineistona on käytetty Verken tekemän kuntakyselyn tuloksia.

Tekijä: Maarit Lidman, Vaasan yliopisto / viestintä

Lataa opinnäytetyö pdf:nä verkosta.


Teemat
Avainsanat