Materiaali 13.12.2013

Opinnäytetyö: Verkkoa hyödyntävä nuorisotyö nuorten kokemana

Mitä internetin ja sosiaalisen median palveluita nuoret käyttävät? Tuntevatko nuoret nuorisotyön verkkopalveluita ja kokevatko he tarvetta niille?

Opinnäytetyössä (2013) tarkastellaan espoolaisten nuorten kokemuksia verkkoa hyödyntävästä nuorisotyöstä. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä nuorten verkon käytöstä sekä heidän tuntemistaan nuorisotyön verkkopalveluista ja tarpeesta niille. Lisäksi tutkielma pyrkii osaltaan kehittämään alueellisen nuorisotyön työmuotoja ja menetelmiä. Opinnäytetyön on tehnyt Humakin yhteisöpedagogi-opiskelija Sini Savolainen. Yhteistyökumppanina toimi Verke sekä Espoon nuorisopalvelut.