Materiaali 13.03.2015

Opinnäytetyö: Verken verkkosivujen materiaalipankin uudistaminen

Opinnäytetyön (2015) tarkoituksena oli parantaa Verken materiaalipankin toimintaa. Uudistuksen kohteena olivat muun muassa materiaalipankin ulkoasu ja asettelu, hakutoiminnot, asiasanojen käyttö sekä materiaalin päivittämisen automatisointi.

Lue opinnäytetyö pdf:nä verkossa.

Tekijä: Mikael Westman, Metropolia Ammattikorkeakoulu / mediatekniikka