Materiaali 26.06.2014

Opinnäytetyö: Uudenlaista pelisilmää etsimässä

Pro gradu -tutkielmassa (2014) tarkastellaan, minkälaisia merkityksiä nuorisotyöntekijät antavat internetissä tehtävälle työlle.

Nuorisotyöntekijöiden kuvausten kautta selvitetään nuorisotyön ammatillista erityisyyttä ja roolia internetissä. Aineisto muodostuu Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijöille toteutetuista fokusryhmähaastatteluista sekä Verken kunnallisille nuorisotyöntekijöille toteuttaman (2013) kyselyn avovastauksista. Gradun on tehdyn Helsingin yliopiston sosiologian opiskelija Sylvia Hyry.


Teemat
Avainsanat