Materiaali 08.12.2015

Opinnäytetyö: Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö verkossa

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten sukupuolisensitiivinen työ verkossa on mahdollista, ja miten verkkoa voisi hyödyntää nuorisotyössä enemmän. Koska nuoret viettävät nykyään paljon aikaa verkossa, on vain luonnollista, että nuorisotyö seuraa perässä sinne, minne nuoret menevät. Verkkopohjaisella nuorisotyöllä on potentiaalinsa nykypäivän nuorisotyön kentällä, ja Internet on sekä avannut uusia ovia ja tuonut mahdollisuuksia, että myös aiheuttanut ongelmia.

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa.

Tekijä: Emilia Rönnberg, Humanistinen ammattikorkeakoulu / Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma