Materiaali 24.05.2016

Opinnäytetyö: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa

Opinnäytetyön tulosten perusteella sosiaalinen media soveltuu hyvin sosiaalityön työvälineeksi. Opinnäytetyön käyttäjäkohtaisen tutkimuksen tuloksissa kolme tärkeintä toimintoa/ominaisuutta Nuorten Facebook -palveluohjauksessa vastaajien mukaan olivat tiedottaminen, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta sekä tavoitettavuus.

Tutkimuksen tuloksia on opinnäytetyössä aukikirjoitettu sosiaalisen tuen käsitteen avulla. Nuoret ovat kokeneet Facebookissa tapahtuvan palveluohjauksen helppona, joustavana ja itselleen merkityksellisenä palveluna sekä palvelu on myös vastannut hyvin nuorten sosiaalisen tuen tarpeisiin. Työntekijän näkökulmasta sosiaalisen median hyödyntäminen on palvelun tarjoajan kannalta kustannustehokasta, syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja madaltaa nuorten asiakkaiden kynnystä hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin sekä helpottaa työntekijöiden/ ammattilaisten verkostoitumista.

Sosiaalisen median hyödyntämisessä nuorille suunnatuissa palveluissa tulee huomioida sosiaalisen median nopea uusiutuminen ja se, miten nuoret näitä palveluita käyttävät. Sosiaalityötä tulisi tehdä siellä, missä asiakkaat ovat.

Saila Lähteenmäki: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa

Oulun ammattikorkeakoulu, sosiaalityön koulutusohjelma