Materiaali 11.12.2013

Opinnäytetyö: Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi

Onko verkkonuorisotoiminta nuorten saavutettavissa? Millaista nuorisotyöllistä toimintaa nuoret kaipaavat verkkoon? Entä millaisia kokemuksia nuorilla on verkkonuorisotoimintaan liittyen?

Opinnäytetyö (2013) tarkastelee nuorten kokemuksia Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan palveluista, kiinnittäen huomiota mm. palveluiden visuaalisuuteen, sisältöön, toimivuuteen ja saavutettavuuteen. Aineisto on kerätty verkkokyselyn ja teemahaastatteluiden avulla 13-29 -vuotiailta nuorilta. Tulokset osoittavat, että nuoret pitävät verkkonuorisotyön palveluita tärkeinä ja toivovat että palvelut olisivat useammin avoinna. Palveluilta toivottiin myös säännöllisyyttä sekä visuaalista houkuttelevuutta. Opinnäytetyön on tehnyt Netta Posti-Ahokas (Humak, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma) ja sen tilaajana on toiminut Pelastakaa Lapset ry.


Avainsanat