Materiaali 02.11.2014

Opinnäytetyö: Nuorten osallisuus anonyymeissä verkkoyhteisöissä

Opinnäytetyössä (2014) tarkastellaan, miten nuoret itse kokevat osallistumisen anonyymeissä verkkoyhteisöissä. Kohderyhmänä olivat 13-18-vuotiaat nuoret ja aineisto kerättiin kyselytutkimuksena.

Lataa opinnäytetyö pdf:nä verkosta.

Tekijät: Lauri Sundberg & Saku Räsänen, Metropolia Ammattikorkeakoulu / sosiaaliala