Materiaali 17.12.2015

Opinnäytetyö: Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön tuntemus MMO-pelaajien keskuudessa

Opinnäytetyössä (2015) kartoitetaan massiivisten moninpelien pelaajien tietoisuutta oman alueensa nuorisotyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä, sekä heidän suhtautumistaan nuorisotyöntekijöihin pelimaailman yhteisössä. Tutkimuksessa pyritään havainnollistamaan pelien sisäistä yhteisötoimintaa ja pelaajien hyvinvointia sekä selvittämään pelimaailman yhteisöjen sopivuutta nuorisotyön työkentäksi.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että verkkonuorisotyötä peliyhteisöissä kannattaisi kehittää ja että pelimaailmassa toimiva nuorisotyöntekijä voisi toimia mainostajana ja tiedotuskanavana tukea tarvitseville pelaajille.

Lue opinnäytetyö kokonaisuudessan pdf:nä verkossa.
Tekijä: Pekka Haanpää, Turun Ammattikorkeakoulu / Sosiaaliala